OBAVJEŠTENJE O IZVOĐENJU RADOVA

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj Opštine Tivat, obavještava javnost da se na osnovu Rješenja br. 1005-340-up-85/1 od 15.04.2019.godine izvode radovi, uzdužno prekopavanje ulice “Mrčevac I”, radi polaganja elektro kabla.
Radovi će se izvoditi u periodu od 17.04 do 22.04.2019.godine.