Obavještenje TO o radnom vremenu za vrijeme praznika

Turistička organizacija Tivat obavještava građane i goste da će prijavu boravka tokom trajanja državnog praznika 13.,14. i 15. jula moći obaviti u turističkim biroima po sledećem rasporedu:
Centar
13. i 14. jul (subota i nedelja) 08:00 – 15:00 h.
15. jul (ponedjeljak) 08:00 – 15:00 h.
Donja Lastva, Radovići i Krašići
13. jul (subota) 08:00 – 14:00 h.
15. jul (ponedjeljak) 08:00 – 15:00 h.

ili kod zaposlenih u Turističkoj organizaciji Tivat koji vrše prijavu boravka na terenu, na poziv
kontakt telefon : 069 545 013 za Radoviće i Krašiće i 067 647 722 za područje od Lepetana do Gradiošnice.
Naplata za plovne objekte se vrši bez promjena, svakog dana u redovnom radnom vremenu od 06h-22h.