POgled na more

Obavještenje za seoska domaćinstva

Turistička organizacija obavještava zainteresovana domaćinstva na seoskom području da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja uputilo Javni poziv za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama za 2014.godinu.

Ova podsticajna sredstva mogu se koristiti za adaptaciju objekata na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu u svrhu pružanja turističkih i /ili ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima i za nabavku opreme za pružanje ugostiteljskih i /ili turističkih usluga na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu. O kriterijumima i potrebnoj dokumentaciji i načinu za podnošenje zahtjeva zainteresovani se mogu informisati na telefone 020 482 176 ili 020 482 222.