Obilježavanje jubileja – 100 godina pobune mornara u Boki

Na sastanku kome su prisustvovali predstavnici opština Tivat i Herceg-Novi, ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović upoznao je ambasadore Austrije, Hrvatske, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije sa planom  organizacije obilježavanja jubileja – 100 godina od pobune mornara u Boki Kotorskoj.

„Imajući u vidu odjek koji je pobuna mornara proizvela ne samo u Crnoj Gori nego i u više evropskih država, razmijenjena su mišljenja s ambasadorima o organizaciji različitih događaja koji će, u sklopu obilježavanja Jubileja, biti održani u više crnogorskih gradova tokom februara naredne godine -navedeno je u saopštenju.

Učesnici sastanka saglasili su se da je obilježavanje jubileja prilika da se afirmišu evropske vrijednosti, osnaži ideja zajedničke evropske budućnosti i mira koji je i bio misao vodilja pobune 1. februara 1918.