Obilježen Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a

Sekretarijat za mlade,sport i socijalna pitanja Opštine Tivat tradicionalno je obilježio 01.decembar,Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a.
Tim povodom su danas aktivisti Omladinskog kluba Tivat u ugostiteljskim objektima u centru grada,u kojima se uglavnom okupljaju mladi, dijelili edukativne i promotivne materijale uvezane crvenom vrpcom(međunarodni simbol svjesnosti i podrške) na temu AIDS-a,seksualno prenosivih infekcija i načinima zaštite.
Cilj ove kampanje je podizanje svijesti javnosti,naročito mladih osoba,o opasnostima koje donosi rizično ponašanje.
U ime Sekretarijata za mlade,sport i socijalna pitanja u ovoj aktivnosti su učestvovali samostalni savjetnik za prevenciju bolesti zavisnosti Aleksandar Daković i samostalni savjetnik za mlade i sport Dejan Krunić.