Objavljen konkurs za upis u srednje škole: 9 361 mjesto za polumaturante

Ministarstvo prosvjete je objavilo konkurs za upis u prvi razred srednje škole, a prijava na Konkurs podnosi se školi od 18. do 22. juna. Rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli škole najkasnije do 26. juna.

Ove godine osnovnu školu završilo je 7 411 učenika, a mjesta u srednjim školama ima 9 361, odnosno ima mjesta za sve polumaturante. I u svakoj opštini pojedinačno je veći je broj upisnih mjesta od broja učenika koji završavaju osnovnu školu na teritoriji te opštine.

Preciznije, u gimnazijama ima 2 408 mjesta, a u srednjim stručnim školama ima 6 953 mjesta i to: 4 685 na programima četvrtog stepena i 2 268 na programima trećeg stepena.

Broj mjesta u opštinama je kako slijedi: Andrijevica 84, Bar 616, Berane 616, Bijelo Polje 560, Budva 308, Cetinje 196, Danilovgrad 140, Herceg Novi 336, Kolašin 112, Kotor 305, Mojkovac 140, Nikšić 1141, Plav 196, Gusinje 28, Petnjica 140, Pljevlja 364, Plužine 84, Podgorica 2724, Tuzi 140, Rožaje 392, Šavnik 56, Tivat 235, Ulcinj 364 i Žabljak 84.

Kandidati podnose prijavu na Konkurs i originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole. Napominjemo da za upis nije potrebno dostavljati izvod iz matične knjige rođenih.