Obnavljanje postojeće horizontalne signalizacije

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj opstine Tivat, obavještava javnost da su započeti radovi na obnavljanju postojeće horizontalne signalizacije na gradskim saobraćajnicama na teritoriji opštine Tivat.

U zavisnosti od vremenskih uslova, radovi će se izvoditi u periodu od 7 do 10 dana.

U toku izvođenja radova, neće biti obustave saobraćaja, već će izvođač radova obezbjeđivati nesmetano odvijanje saobraćaja – kaže se u saopštenju.