Obuka spasilaca na vodi i provjere za ovjeru licenci za 2018. godinu

U cilju stvaranja kadrovskog potencijala za formiranje spasilačkih službi na plažama, Nastavni centar za obuku spasilaca na vodi Crvenog krsta Crne Gore organizuje kurseve za obuku spasilaca na vodi i provjere za ovjeru licenci za 2018. godinu.
„Provjere za ovjeru licenci za 2018. godinu za postojeće spasioce na vodi će se obavljati na bazenu Dragan Trifunović u Budvi 18. i 25. februara; 4, 11, 18. i 25. marta; 1, 15. i 22. aprila, dok će u Domu solidarnosti u Sutomoru biti organizovane 30. aprila, 18. i 26. maja, kao i 9. juna ove godine. Važno je napomenuti da Crveni krst Crne Gore, kao punopravni član Međunarodne spasilačke federacije (ILS), ima obavezu da usklađuje nastavni plan i program kao i kriterujume ocjenjivanja sa međunarodnim standardima. Praktični dio obuke i ispiti sprovodiće se po izmijenjenim, međunarodno usklađenim normama, koje će se primjenjivati na ispitima za ovjeru licenci, i na obukama novih spasilaca na vodi”- saopštili su iz Crvenog krsta Crne Gore.
Sadržaj praktičnog dijela ispita podrazumijeva plivanje 100 metara za 1,40 minuta i manje spasilačkim kraulom; plivanje 300 metara za 4,30 minuta i manje uz pomoć peraja; transport davljenika 25 metara, koristeći 3 tehnike, poslije oslobađanja od hvata davljenika; plivanje 400 metara za 9 minuta i manje (200 metara prsno plivanje i 200 metara kraul); ronjenje na dah u dužinu, minimum 25 metara i vađenje potonulog davljenika (3 metra dubina) – 3 puta za 3 minuta.
Provjera uključuje, pored znanja i iskustva iz oblasti plivačkih sposobnosti, znanje iz teorije spasilaštva, kao i znanje u pružanju prve pomoći i KPR-a (reanimacija).
Prva obuka novih spasilaca će početi 1. maja, a za ovu godinu su planirane četiri. Aktivnosti na obuci spasilaca na vodi, kao dio programa pripreme za djelovanje u vanrednim situacijama, Crveni krst Crne Gore sprovodi u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore i Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom“ – navodi se u saopštenju Crvenog krsta Crne Gore.