Obuka za sakupljače sekundarnih sirovina

U Herceg Novom je završena obuka za rukovanje pres mašinom namjenjenoj baliranju sekundarnih sirovina za grupu sakupljača sekundarnih sirovina  iz opština Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi, a u sklopu projekta „Waste no chance – Unapređenje zapošljivosti i radnih prava Roma sakupljača sekundarnih sirovina.“
Ovaj projekat ima za cilj da doprinese inkluziji i boljim uslovima rada Roma sakupljača sekundarnih sirovina, dok je specifični cilj projekta poboljšanje radnih prava i produktivnosti Roma sakupljača sekundarnih sirovina kroz izgradnju kapaciteta i umrežavanje, saopštavaju iz NVO Mladi Romi.
U prethodnim mjesecima, organizacija je kroz projekat obezbijedila profesionalne mašine za presovanje papira i PET ambalaže koje će koristiti sakupljačima u četiri opštine. Na ovaj način se postiže podizanje nivoa učešća Roma u procesu njihovog uključivanja na tržište rada i razvoja poslovanja. Takođe, NVO Mladi Romi je omogućila za 18 kandidata iz četiri opštine mogućnost sticanja dodatnih znanja iz oblasti udruživanja i sindikalnog djelovanja, zaštite na radu, finansijskog poslovanja i preduzetništva, kroz četiri obuke specijalno dizajnirane da izađu u susret prepoznatim potrebama ciljne grupe. Jedan od postignutih ciljeva projekta je i zvanično registrovanje Strukovnog sindikata sakupljača sekundarnih sirovina, što korisnicima projekta daje širok prostor za dalje formalno djelovanje i izgradnju partnerstava na lokalnom i nacionalnom nivou.
Projekat „Waste no chance!“ je podržan sredstvima Evropske Unije kroz grant šemu Razvoj ljudskih resursa za 2012-2013 (Implementacija projekata obuke i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i RE populacije). Ugovor o sprovođenju je potpisan sa Ministarstvom finansija – Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je institucija zadužena za praćenje sprovođenja ovog projekta, ali i cijele grant šeme“ – stoji u saopštenju NVO Mladi Romi – Herceg Novi.