Obuka za Vršnjačke edukatore IX generacije

Sekretarijat za mlade,sport i socijalna pitanja-Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti Opštine Tivat,u saradnji sa Omladinskim klubom Tivat,a u sklopu implementacije projekta “Sistemi podrške za mlade” podržanog od Ministarstva sporta, organizuje dvodnevnu obuku za Vršnjačke edukatore devete generacije.
Obuka je planirana za učenike prvih i drugih razreda SMŠ”Mladost”, a biće održana 8-9. novembra. Anketu za novu generaciju ”Vršnjačkih Edukatora” , selekciju i obuku obaviće pedagogica Snežana Kršikapa.
Mladi će se obučavati kako da njeguju zdrave stilove života,razvijaju vještine i znanja iz oblasti prevencije bolesti zavisnosti,kao i kako da stečeno znanje podijele sa vršnjacima.
Zadatak vršnjačkih edukatora je da u saradnji sa Kancelarijom i stručnim službama u svojim školama, održavaju interaktivna predavanja na temu prevencije, rizičnog ponašanja, smanjenja predrasuda, diskriminacije i vršnjačkog nasilja.
Nakon završene obuke polaznici/ce dobijaju sertifikate.