Obuke za primjenu Analize ponašanja u radu sa djecom sa autizmom(ABA)

U Resursnom centru “1. jun” su otpočele pripreme za predstojeće obuke primjenjene Analize ponašanja u radu s djecom s autizmom (ABA), nakon kojih ćemo dobiti prve ABA tehničare, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.
Budući polaznici obuka su kao prvi korak prošli inicijalni infromativni trening. Učešće u ovom krugu obuka uzeli su predstavnici Resursnog centra „1. jun“, po jedan predstavnik ostalih resursnih centara, škola sa integrisanim odjeljenjima, psiholozi, defektolozi i logopedi redovnih škola. Trening je sprovela Rea Vuksan, ekspertkinja koja ima svjetsko iskustvo, najviši nivo i licencu za primjenu, obuku i superviziju ABA.
ABA je mješavina psiholoških i obrazovnih tehnika koje su prilagođene potrebama djeteta i utiču na mijenjanje ponašanja. Cilj ABA je da se povećaju i generalizuju vještine komunikacije, igre i socijalizacije, a eliminišu ometajuća ponašanja. ABA utiče na verbalnu komunikaciju: razgovaranje, razumijevanje potreba i namjera druge osobe, poboljšava socijalne odnose, samozbrinjavanje, igru, školski uspjeh.
Resursni centar “1. jun” bilježi sve više aktivnosti u oblasti rada s djecom sa smetnjama iz spektra autizma, a ABA pristup je veoma pogodan za rad s njima. Ovaj pristup nije šire dostupan u regionu, te će naši kadrovi među prvima imati punu i besplatnu edukaciju, kazali su iz Ministarstva prosvjete.