Od 82 krivična djela rasvjetljeno 75 odsto

U periodu od maja do septembra u Tivtu su zabilježena 82 krivična djela od kojih je 75 rasvjetljeno, što je veoma značajan procenat, ističe se u izvještaju Odjeljenja bezbjednosti Tivat.
Za izvršena krivična djela otkriveno je i prijavljeno nadležnom tužilaštvu 69 osumnjičenih lica protiv kojih su podnijete odgovarajuće krivične prijave, kazao je načelnik tivatske policije, Dragan Kontić.
On je istakao da u tom periodu nije bilo krivičnih djela sa teškim posljedicama, koja se odnose na krvne delikte ili neka krivična djela koja su izvršena na organizovan način.
Analiza i navedeni statistički pokazatelji govore da su rezultati rada u toj oblasti dosta dobri jer je broj prijavljenih i izvršenih krivičnih djela u velikom procentu riješen, ali je u određenom procentu prisutan porast maloljetničke delikvencije.
„Tokom petomjesečnog perioda zabilježena su 23 krivična djela koja su izvršili maloljetnici. Najčešće se radilo o krivičnim djelima krađe, teške krađe, teške tjelesne povrede, nasilničko ponašanje, samovlašće, ali u najvećem procentu dominiraju krivična djela imovinskog kriminaliteta. Za ta krivična djela otkriveno je devet maloljetničkih lica koja su procesuirana prema nadležnom tužilaštvu“, navodi se u izvještaju.
Kontić je podsjetio i na dva događaja koja su izazvala pažnju javnosti, a odnosila su se na tivatsku srednju školu. „U pitanju je krađa dnevnika koja se dogodilau u maju ove godine, a počinilac je otkriven u septembru. Radi se o maloljetnom licu, vanrednom učeniku škole iz Kotora, a drugi slučaj se odnosi na izazivanje požara krajem septembra u pomoćnoj prostoriji škole. I u tom slučaju počinilac je maloljetno lice- učenik škole. Taj slučaj je procesuiran na dalje odlučivanje postupajućem tužilaštvu i tivatskom Centru za socijalni rad“.
Kada je u pitanju prestupništvo maloljetnika od velikog značaja su preventivne aktivnosti – edukativna nastavu i predavanja, koja se odnose na vršnjačko nasilje, kako za učenike završnih razreda osnovne tako i srednje škole. U navedenom periodu zabilježena su četiri slučaja vršnjačkog nasilja koja su definisana kao krivična djela.
„U suzbijanju vršnjačkog nasilja veoma je bitna kordinacija svih službi, sa pedagoško psihološkim službama u vaspitno obrazovnim ustanovama. Uloga lokalnih službi i nadležnog Centra za socijalni rad svakako mora biti bolja u edukaciji i prevenciji kako bi se otklonili uzroci koji dovode do vršnjačkog nasilja. Značajna je uloga NVO sektora i medija. Ta tema je prisutna, ali se s obzirom na značaj o njoj treba sve više govoriti“.
Iz oblasti nasilja u porodici procesuirana su tri krivična djela po osnovu krivičnog zakonika, kao i 24 prekršajne prijave i zahtjevi nadležnom sudu za prekršaje po osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. „Taj dio dobro funkcioniše u smislu svijesti građana da trebaju da prijave nasilje što se vidi kroz broj slučajeva koji se prijavljuju policiji“, zaključio je na kraju načelnik Odjeljenja bezbjednosti Tivat.