Danas počinje upis u vrtić

Iz JPU Bambi Tivat obavještavaju roditelje da će se upis djece za školsku 2018/2019. godinu, vršiti od danas do 12. juna ove godine.
Potrebna dokumentacija za upis djece koja se prvi put upisuju je:
-prijava za upis (formular se dobija u vasp. jedinici u kojoj se vrši upis)
-fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
-fotokopija lične karte oba roditelja
-potvrda da su oba roditelja zaposlena
-za roditelje koji nisu u radnom odnosu dostaviti dokaz da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje/da su studenti, ako studiraju…
-fotokopija obrasca JPR (iz firme), za djecu koja ostaju na spavanju
-rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program, za djecu sa smetnjama/teškoćama u razvoju
-za djecu koja do kraja 2018. godine pune 6 godina života, a nisu se upisala u I razred osnovne škole potrebna je odgovarajuća potvrda.
Za djecu koja su već upisana, potrebno je ispuniti prijavu za upis (formular se dobija u vasp. jedinici u kojoj se vrši upis)
-JPR obrazac (od majke) svježijeg datuma, ukoliko dijete ostaje na spavanju
– kao i obavezna potvrda o izmirenom dugovanju prema Ustanovi.
Rezultati upisa biće objavljeni na oglasnoj tabli po vaspitnim jedinicama od 15. jula.