Danas počinje upis u vrtić

Iz JPU Bambi Tivat obavještavaju roditelje da će se upis djece za školsku 2019/2020. godinu, vršiti od danas do 31. maja ove godine, u prostorijama sve tri vaspitne jedinice (Lastva, Radovići i centar) svakog radnog dana u periodu od 7-13 časova.
Potrebna dokumentacija za upis djece koja se prvi put upisuju je:
-prijava za upis (formular se dobija u vasp. jedinici u kojoj se vrši upis)
-fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
-fotokopija lične karte oba roditelja
-potvrda da su oba roditelja zaposlena
-za roditelje koji nisu u radnom odnosu dostaviti dokaz da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje/da su studenti, ako studiraju…
-fotokopija obrasca JPR (iz firme), za djecu koja ostaju na spavanju
-rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program, za djecu sa smetnjama/teškoćama u razvoju
-za djecu koja do kraja 2019. godine pune 6 godina života, a nisu se upisala u I razred osnovne škole potrebna je odgovarajuća potvrda.
Za djecu koja su već upisana, potrebno je ispuniti prijavu za upis (formular se dobija u vasp. jedinici u kojoj se vrši upis)
-JPR obrazac (od majke) svježijeg datuma, ukoliko dijete ostaje na spavanju
– kao i obavezna potvrda o izmirenom dugovanju prema Ustanovi.

Roditelji koji žele da ostvare umanjenje cijena troškova boravka i ishrane djeteta u vrtiću, potrebno je da prilože sledeće:

-potvrda o visini primanja za oba roditelja i članove domaćinstva ili potvrdu ukoliko su nezaposleni

-potvrda o broju članova domaćinstva

-potvrda Centra za socijalni rad za korisnike MOP-a

-potvrdu ako su studenti

-za samohrane roditelje izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrdjuje taj status.

Rezultati upisa biće objavljeni na oglasnoj tabli po vaspitnim jedinicama od 20. juna.