Odata pošta poginulim borcima škaljarske čete

Članovi Udruženja boraca NOR-a i antifašista Tivat u organizaciji UBNORA Kotor odali su poštu i položili cvijeće na spomen ploči u Škaljarima, poginulim borcima škaljarske čete, prvim ustaničkim žrtvama u Boki Kotorskoj i drugim poginulim škaljarskim borcima na čelu s narodnim herojem Mašom Brguljanom – saopšteno je iz ove NVO.

U septembru 1941. godine u Škaljarima je osnovana ustanička četa.Četa je imala 40. boraca uglavnom članova KPJU i SKOJ-a.

Komesar čete bio je Mašo Brguljan, a za komandira je postavljen Špiro Moškov.

         Osamnestog oktobra 1941. Godine Vanredni sud za Dalmaciju je u Kotoru izrekao presudu od 17. rodoljuba i komunista uglavnom iz Škaljara, sedam lica je osuđeno na smrt, devet lica na pet godina robije, dok je jedno lice oslobođeno.

         Istoga dana nad šestoricom, od sedam osuđenih na smrt izvršena smrtna kazna strijeljanjem.

  Strijeljani su:

-Ivo M. Grgurević

-Niko K. Korda

-Krsto J. Petrović

-Gracija P. Grgurević i

-Đuro J. Matković

Pasko Čupić, kojem je izrečena smrtna kazna u odsustvu, bio je u dubokoj ilegali.

         Prilikom strijeljanja sva šestorica su se hrabro držala.

Vječna im slava I hvala!

 

SMRT FAŠIZMU

SLOBODA NARODU

                                                            Udruženje boraca NOR-a I antifašista Tivat

                                                                                predsjednik Dragiša  Ćosović