Odjeljenje IIIg2 najbolje na tromesečju

Na kraju III klasifikacionog perioda učenici SMŠ „Mladost“ su pokazali zadovoljavajuće rezultate. U gimnaziji od 201 učenika bez nedovoljih ocjena je 79%, a u stručnoj školi od 355 , bez nedovoljnih ocjena je 48%. „Ukupno na nivou škole od 556 učenika, prolaznost je 60%, dok su dva učenika ostala neocijenjena. U cilju poboljšanja uspjeha preduzete su odredjene mjere kroz različite oblike i metode dopunske nastave za učenike koji teže savladavaju gradivo kako bi postigli što bolji uspjeh na kraju nastavne godine“-kazala je direktorica SMŠ“Mladost“ Jovanka Vujačić.
Najbolje odjeljenje po usjehu je IIIg2, gdje je prolaznost 95%.
„Što se tiče vladanja 60% učenika ima primjerno, 20% dobro i nezadovoljavajuce 20% vladanje i to zbog neredovnog prisustvovanja nastavi. S obzirom da je do kraja nastavne godine ostalo još mjesec dana za maturante koji 18. maja završavaju, a niži razredi 13. juna očekujemo da učenici završe sa što boljim uspjehom, na zadovoljstvo svih, učenika, roditelja i škole“-istakla je Vujačić.
Maturanti će 21. aprila raditi prvi dio eksternog maturskog i stručnog ispita iz crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i knjizevnosti. Radili su probni maturski ispit iz navedenog predmeta, a sve u cilju što bolje pripreme za eksterni.