Odličan kvalitet vode tivatskih kupališta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 6. do 8. juna, pokazali su da je na 93% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 7% kupališta bio K2 klase. U opštini Tivat je na svih 9 kupališta voda bila K1 klase, u Kotoru je kvalitet K1 bio na 14 lokacija a na jednoj -klase K2. Kvalitet vode na obali Herceg Novog, je kvaliteta K1 na ukupno 17 kupališta, a na 4 kupališta voda bila klase K2.

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.