Uni9verzitet cg

Odobren avgustovski rok

Senat Univerziteta Crne Gore usvojio je na današnjoj sjednici inicijativu Studentskog parlamenta da se studentima odobri polaganje ispita u dodatnom, avgustovskom roku, saopšteno je iz Rektorata Univerziteta Crne Gore.

U avgustu će studenti moći da polažu najviše tri predmeta od prijavljenih predmeta tokom 2013/14. godine, ili ukoliko su im ostala najviše tri nepoložena, a prijavljena predmeta do završetka studija.

„Predstavnici Studentskog parlamenta u dopisu Senatu istakli su da je značaj organizovanja avgustovskog roka ove godine još veći, jer se uslovni upis na specijalističke studije više neće odobravati, pa avgustovski rok predstavlja priliku za sve studente da polože zaostale ispite.