alt

Održan sastanak Delegacije EU sa tivatskom lokalnom upravom i privrednicima

U okviru današnje posjete predstavnika Delegacije EU našoj Opštini, organizovane kroz projekat Eko centra Delfin i RTCG „EU znači DA- vrijednosti, politike i standardi“ održan je radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave i tivatskim privrednicima, upriličen u prostorijama Yacht club-a Porto Montenegro.

Predstavnicima Delegacije EU, lokalne samouprave i tivatskim privrednicima na početku sastanka obratio se gradonačelnik Miodrag Kankaraš, ističući između ostalog da pored svih napora koje Opština Tivat preduzima kako bi poboljšala poslovni ambijent, uvijek ima prostora da se učini više i bolje, a najbolji način za to je upravo direktan dijalog poput današnjeg.  

Napore i nastojanja Opštine Tivat da poboljša poslovni ambijent, kako u smislu rušenja biznis barijera, tako i u smislu podsticanja zelene ekonomije, održivog razvoja u svim sferama, pa i u preduzetništvu, predstavio je Savjetnik gradonačelnika za međunarodne odnose i ekonomski razvoj, Petar Vujović. Između ostalog, Vujović se osvrnuo i na projekte koje finansira EU, u kojima je Tivat vodeći ili jedan od partnera, a koji kao krajnji cilj imaju usvajanje evropskih standarda u svim sferama, pa i poslovanju.

Pozdravljajući goste, Gavro Vučurović, vlasnik jednog od malobrojnih proizvodnih privrednih subjekata u našem gradu, podsjećajući da je upravo proizvodnja i industrija ono što definiše stepen razvijenosti neke zemlje, ukazao je na činjenicu da je u Tivtu nekada bilo više preduzeća koja su proizvodila i od kojih je živio najveći dio građana. Danas, kada dominiraju uslužne djelatnosti, klima za proizvođače nije najpovoljnija. Vučurović je vlasnik jedne od malobrojnih firmi u Crnoj Gori koja se bavi metalopreradom. Istakao je uvjerenje da Delegacija može pomoći da se otvore granice za uvoz neophodnog repromaterijala za ovu djelatnost, kao i da se omogući saradnja sa velikim evropskim proizvođačima iz sfera metaloprerade, mašinstva, brodogradnje, građevinarstva.

Zamjenik šafa Delegacije EU, Alberto Kamarata, objasnio je da ova i slične inicijative trebaju biti predstavljene EU preko nadležnih Ministarstava i državnih organa, a da je današnji sastanka prilika da se u direktnom razgovoru razmotre problemi i evropska praksa u njihovom prevazilaženju.

O različitim problemima sa kojima se susreću tivatski privrednici govorili su i Miodrag Saveljić, Goran Maslovar i drugi. O naporima lokalne samouprave da omogući što bolji poslovni ambijent brojnim aktivnostima na raznim poljima, te transparentnoj politici Opštine, govorila je i Jovanka Laličić, glavni administrator.

Radna posjeta predstavnika Delegacije nastavljena je predavanjem studentima na Fakultetu za mediteranske poslovne studije na temu Mogućnosti i perspektive pomorskog obrazovanja- praksa EU.