Održana centralna javna rasprava o akcionom planu za biodiverzitet

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet 2018 – 2023.godine održana je danas u Opštini Tivat. Raspravi su prisustvovali članovi radnog tima dr Ana Pešić dipl. biolog ispred Instituta za biologiju mora, mr Milena Bataković dipl. biolog, Nevenka Saveljić prof. razredne nastave i član NVO”Djeca Tivta” koja se bavila edukacijom najmladjih, Radmila Kilibarda dipl.inž. poljoprivrede, Biljana Krivokapić dipl. Inž. tehnologije, Igor Mamula inž. poljoprivrede, kao i Tatjana Jelić sekretarka Sekretarijata za zastitu životne sredine i predsjednica radnog tima.
Uz mali vrlo mali broj zainteresovanih na javnoj raspravi, dato je nekoliko predloga za izmjenu i dopunu ovog Nacrta plana, koji će biti razmatrani do 28. maja, nakon čega će Sekretarijat sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.
Radoš Gospić predsjednik Savjeta za zaštitu i razvoj lokalne samouprave je skrenuo pažnju na par slovnih grešaka u ovom akcionom planu i dao predloge za dopunu i pojašnjenja oko fonatne u gradskom parku, za koju je kazao da je lošem stanju, kao i za objašnjenja oko nekih stručnih naziva, za koja smatra da treba dati pojašnjenja.
Ljubomir Popović kao član Savjeta za zaštitu životne sredine je pohvalio aktivnosti Komunalnog doo koje se bavi probijanjem i krčenjem puteva kako bi se spriječili eventualni požari, rekavši da su probijeni putevi u širini od 3m, potoci očišćeni, neki čak i betonirani.
“Možemo se pohvaliti da je naš dio magistrale najčistiji”-kazao je Popović.
Demantujući Radoša Gospića, Popović je rekao da mu je žao što Gospić nije član Antifašista, jer bi tada znao koliko se puta godišnje čisti fontana i dio oko fontane gdje su spomenici Spasiću i Mašeri. Takodje, iznio je problem lutajuće stoke koja u blizini Solila tjera ptice kojima je sada vrijeme parenja.
Dr Ana Pešić je ispred Instituta za biologiju mora učestvovala u izradi ovog akcionog plana, a istakla je da je važno da ne zaboravljamo da imamo i more.
“Ono što je dobro je da ne zaboravljamo da imamo more, kao što se u većini slučajeva i dešava tako das mo prilično detaljno na osnovu svih postojećih podataka kojima je Institut raspolagao prikazali stanje morskog ekosistema, kako fizičko-hemijskih parametara sa jedne strane tako i živog svijeta koji naseljava ovo područje. Naravno, najveći akcenat je stavljen na područje Tivatskog zaliva, zaliv Trašte iz opravdanih razloga je mnogo manje do sada istraživan. Pored biljnog i životinjskog svijeta koji je opisan u ovim oblastima, opisane su djelimično karakteristike morskog ribarstva na ovom području koje ima jako dugu i značajnu tradiciju, kao i aktivnosti marikulture, odnosno akvakulture koje postoje na području Tivatskog zaliva”.
Tonko Petrović je ispred MZ Krašići pitao da li su zaštićene poste zakonskom regulativom, jer je, kako je istakao, agresivnom gradnjom nestalo nekoliko posti.
Dr Ana Pešić je odgovorila da su poste već desetak godina zaštićene zakonom, kao i da je navedeno šta je sve zabranjeno raditi u blizini posti.
“Ministarstvo poljoprivrede priprema novi plan na koji način da se preostale poste, koje nisu devastirane, budu zaštićene i da se veći akcenat stavi na inspekcijski nadzor i na kažnjavanje”.
Iz Sekretarijata pozivaju sve zainteresovane da primjedbe, mišljenja, predloge dostavljaju se do ovog roka u pisanoj formi na adresu.

cof