Održana godišnja skupština saveza „Naša inicijativa“

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” je mrežna, krovna, nepolitička, neprofitna NVO na državnom nivou, koja u svom sastavu ima 20 opštinskih udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju u 16 gradova u Crnoj Gori.Godišnja skupština NVU „Naša inicijativa“ imala je za cilj pojasniti novine u Zakonu o NVO, te više govoriti o projektima i konkursima koji su u toku. Pozvana udruženja, članovi „Naše inicijative“ među kojima je i tivatsko Udruženje roditelja djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju, podržani su da što češće učestvovuju u različitim konkursima koje raspisuju Ministarstva, posebno prosvjete, rada i socijalnog staranja. Predsjednica Skupštine saveza Naša Inicijativa Sanja Bošković kaže:

„Na sjednici smo razgovarali o načinu na koji možemo mi da apliciramo a takođe smo izabrali novo rukovodstvo. Izvršni direktor saveza „Naša inicijativa“ Mimo Korać nam je pojasnio dešavanja u savezu, rad u periodu između dvije Skupštine. Svakako da je bilo značajnih dešavanja, projekata koji su već realizovani a najavljen je i novi međunarodni projekat koji je vezan za pčelarstvo“.

U periodu od decembra 2016.godine do decembra 2017. godine kancelarija Saveza je pružala besplatnu pravnu pomoć roditeljima djece sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Pomogli su u sastavljanju, pisanju i kucanju ukupno 49 predmeta a pružili su 147 pravnih savjeta putem e maila i telefona. Novi Zakon o NVO je stupio na snagu 1. Januara a šta je donio organizacijama OSI Bošković odgovara:

“To ćemo tek da vidimo u narednom period. Po meni je više otežao što se tiče papirologije, vremenske realizacije i mislim da će se mnogo manje sredstava izdvajati za lica sa invaliditetom i manje udruženja dobiti šansu da realizuju projekat. Potrudićemo se zajednički da se održimo što je u interesu naše djece”.