Održana obuka „Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta“

U multimedijalnoj sali Opštine Tivat danas je održan seminar – “Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta”. Seminaru su, osim predstavnika tivatske Opštine, prisustvovali predstavnici opština Herceg Novi, Kotor, Budva i Bar.

Cilj skupa je bio da se polaznici upoznaju sa principom integriteta u javnoj upravi i unapređenju znanja, pružanje podrške u izradi i sprovođenju planova, a koordinator Sektora za prevenciju korupcije i predavač na skupu, mr Mladen Tomović iz Agencije za sprečavanje korupcije je polaznicima predstavio opšte i posebne oblasti rizika, postojeće mjere kontrole, predložene mjere za smanjenje, odnosno otklanjanje rizika, kao i ulozi menadžera integriteta u praćenju sprovođenja mjera iz planova integriteta.

Do sada je preko 700 institucija donijelo planove integriteta i dostavilo Agenciji za sprečavanje korupcije, koji su do sada uradili oko 200 pojedinačnih preporuka za unapređenje planova, odnosno mjera, kazao je Tomović.

„Sa pozicija Agencije čini nam se da su državne institucije, jedinice lokalne samouprave, preduzeća i javne ustanove kvalitetno pristupili ovom pitanju. Ono što predstavlja izazov za naredni period jeste pitanje efektivnosti samih dokumenata, odnosno ostvarivanja konkretnih efekata na rad institucije kroz planove integriteta“.

U zavisnosti od toga koliko je efikasan sistem upravljanja u jednoj jedinici, toliko su o značaju ove teme upoznati i zaposleni, naveo je Tomović naglasivši da iz Agencije stalno potenciraju na značaju i ulozi plana integriteta i obavještavaju ne samo menadžere integriteta nego i starješine organa.

On je najavio da će i u narednom periodu nastaviti sa obukama i na centralnom i lokalnom nivou kako bi se pitanju integriteta dalo na značaju u smislu mehanizama za blagovremeno reagovanje, ne samo na korupcijske rizike u institucijama nego i na eliminisanje drugih oblika, nepristrasnost i drugog neodgovarajućeg ponašanja, koje može prouzrokovati narušavanje integriteta, objasnio je Tomović.

Plan integriteta može da služi kao strateški dokument direktorima za praćenje rizika korupcije, kao i da se u svakom momentu informiše o mogućim rizicima, naglasio je Tomović posebno istakavši da uloga plana integriteta kao značajnog mehanizma upravljanja rizičnim radnim procesima u instituciji od strane menadžmenta.

Istaknuta je preporuka da organi vlasti pravovremeno pristupe procesu procjene efikasnosti i efektivnosti usvojenih planova integriteta da bi se osigurao visok stepen uspješne implementacije antikorupcijskih aktivnosti iz planova integriteta.