Održana prezentacija Nacrta planskog dokumenta ID DSL „Sektor 36“

U organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, održana je prezentacija Nacrta planskog dokumenta Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36”.

Rukovodilac na izradi predmetnog plana, odgovorni planer Ksenija Vukmanović, prezentovala je plansko rješenje.

U raspravi su učestvovali predstavnici Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj, Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Morskog Dobra i Luštice Bay.

Javna rasprava traje do 31. januara 2019. godine a Nacrt planskog dokumenta je dostupan na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma: www.mrt.gov.me.