Održana Skupština Bokeljske mornarice

Redovna Godišnja skupština Bokeljske mornarice Kotor održana je sinoć u koncertnoj dvorani Muzičke škole – crkvi Svetog Duha.

Na dnevnom redu, između ostalog, nalazili su se: Usvajanje izvještaja o radu i finansijskog izvještaja Bokeljske mornarice za 2018. godinu, Usvajanje Programa rada Bokeljske mornarice za 2019. godinu, Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Bokeljske mornarice Kotor, te Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnka o odori, činovima i nastupima aktivnog sastava Bokeljske mornarice Kotor.

Prisutnima su se na samom početku obratili predsjedik Upravnog odbora Bokeljske mornarice Kotor Aleksandar Dender i admiral Bokeljske mornarice Antun Sbutega.

Svečanoj Godišnjoj skupšini Bokeljske mornarice prisustvovali su: predsjednica SO Kotor Dragica Perović, potpredsjednik Opštine Kotor Milivoj Samardžić, konzul Republike Hrvatske u Crnoj Gori Marjan Klasić i predstavnica Ministarstva kulture Crne Gore Milica Nikolić.Sbutega je podsjetio prisutne da je Bokeljska mornarica 13. januara ove godine navršila 1210. godina, te da njene aktivnosti svjedoče da ona nije samo memorijalna orgaizacija i čuvar drevne tradicije.
„Naša istorija tradicije i vrijednosti su baza i izvor inspiracije koja daje energiju za naše akcije u sadašnjosti i usmjerava ih prema budućnosti. Mi je stalno valorizujemo i činimo živom. Mornarica je živi organizam koji aktivno komunicira sa svojim okruženjem. Ona je duboko utkana u istorijsko, kulturno tkivo i mentalitet Boke. Mornarica je danas laička organizacija otvorena za osobe svih religija, ideoloških i političkih ubjeđenja, svih kultura, etničkih grupa i nacija koji prihvataju njene vrijednosti, tradiciju i Statut.
Neke institucije i osobe iz Republike Hrvatske, posebno hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 koji su se od nas odvojile prije 28 godina, ali i Hrvatsko nacionalno vijeće u Crnoj Gori, uporno pokušavaju da onemoguće upis Bokeljske mornarice na Listu UNESCO pišući pisma ovoj organizaciji u tom smilu, ukupno 28 stranica koje je UNESCO uputio nama.
Kada se radi o Hrvatskom nacionalnom vijeću siguran sam da ono predstvalja veoma mali broj Hrvata u Crnoj Gori, jer sam duboko uvjeren da osobe dobre volje, a posebno niko ko posijeduje vrijednosti koje su geslo Mornarice, „Fides et honor“ Vjera i Čast, ili jednu od njih, ne može željeti da ona ne bude ove godine upisana na listu UNESCO-a i tako ostvari najveći uspjeh u svojoj novijoj istoriji, a kamo li uporno raditi da to onemogući, pogotovo ako je Bokelj, a pri tome i državljanin Crne Gore, bez obzira na etničku pripadnost“ – kazao je Sbutega.
On je istakao da Mornarica pripada ne samo njenim članovima, već svima koji prepoznaju njene vrijednosti koje su, kako ističe, univerzalne, duboko ukorijenjene u Boki, koja je integralni dio države Crne Gore.
„Ona je i kulturno dobro Crne Gore, koja se ovom kanidaturom maksimalno valorizuje, a vjerujemo da će uskoro postati i kulturno dobro cijelog čovječanstva“ – poručio je Sbutega.
Izvještaj o radu Bokeljske mornarice podnio je predsjednik UO Aleksandar Dender, koji je istakao da je jedan od najvažnijih rezultata u protekloj 2018. godini upravo kandidatura Mornarice za upis na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine svijeta, koja je predata 31. marta 2018. godine a zatim i prihvaćena od strane UNESCO-a.
Dender je istakao da su svi ciljevi Bokeljske mornarice, postavljeni na prethodnoj skupštini, ispunjeni i premašeni.
„Povećalo se interesovanje za članstvo u Mornaricu, izršene su značajne intervencije na uređenju Doma mornarice u Kotoru. Sve Statutom predviđene manifestacije su proslavljene nastupima glavnog odreda, sredstva od 15.000 eura koje je Ministarstvo kulture opredjelilo za nabavku uniformi u saradnji sa Pomorskim muzejom Crne Gore, iskorištena su i nabavaljene su nove uniforme, a izabran je i izvođač za popravku oružja. Mornarica je pokrenula inicijativu obilježavanja 100 godina pobune mornara u Boki kotorskoj. Ostvarena je i zadovoljavajuća saradnja Matice i podružnica u Tivtu i Herceg Novom, članovi Mornarice su učestvovali na najvažnijim manifestacijama Bokeljske mornarice“ – kaže Dender, ističući da se bivša podružnica Mornarice iz Beograda, prestavši sa radom, definitivno odvojila od Matice.
Na konkursu Ministarstva kulture za NVO Bokeljska mornarica je prezentovala projekat Mornarica u dokumetima, koji je odobren i za koji će u ovoj godini dobiti iznos od 12.800 eura za istraživanja, odabir, prevode i pripremu za štampu najvažnijih dokumenata.
Bokeljska mornarica je protekle godine imala uspješnu saradnju sa Piranom i Trstom gdje je bila gost na najvećoj svjetskoj regati „Barcolana“ gdje je nastupila sa velikim uspjehom.
Ukupan budžet u 2018. iznosio je 33.312 eura, rashodi 19.717 eura i ostvarila pozitivan finasiski rezultat u iznosu od 13.595 eura.
Odlukom članova radnog predsjedništva Bokeljske mornarice i njihovog predjesnika Branimira Maslovara, te 39 delegata Skupštine Bokeljske mornarice, usvojene su sve tačke dnevnog reda.
U muzičkom dijelu programa nastupio je Mandolinski orkestar HGD CG „Tripo Tomas“.

(Radio Kotor)