Održana skupština Dječijeg saveza Tivta

NVO Djeca Tivta održala je u svojim prostorijama redovnu godišnju skupštinu u prisustvu Biljane Krivokapić iz Sekretarijata za planiranje i razvoj i zaštitu životne sredine, Ane Ivanović iz Sekretarijatu za kulturu i društvene djelatnosti , kao i aktivista, članova i medija .
Jednoglasno je usvojen izvještaj o realizaciji prošlogodišnjeg projekta „Čuvajmo dječiji svijet“ sa finansijskim izvještajem, kao i predlog projekta „Budi drug“ za tekuću godinu.

Projekat iz 2018. je u cjelini realizovan, kao i neke aktivnosti koje nisu bile predviđene, poput oslikavanje murala u Velikom gradskom parku i zida lokala ’’Bevanda’’. U protekloj godini je održano deset planiranih tradicionalnih manifestacija, tri ekološke akcije, tri humanitarne akcije, tri edukativne radionice, jedna promocija knjige, učestvovalo se na više manifestacija u Tivtu ali i u Crnoj Gori i Srbiji. Osnovni cilj projekta je bio povezivanje djece iz različitih grupa, socijalnih sredina i različitih uzrasta, i po opštem mišljenju je realizovan više nego uspješno, što je iskazano u komunikaciji sa učesnicima, partnerima, javnošću.

Biljana Krivokapić, članica Komisije za raspodjelu sredstava NVO u Opštini Tivat je pohvalila rad Dječijeg saveza i iskazala otvorenost nadležnih sekretarijata za svaku dalju saradnju sa njim. Predsjednica ove NVO ,Slavica Vulanović, se zahvalila na saradnji u realizaciji projekta svim tivatskim obrazovnim ustanovama, javnim preduzećima, donatorima- posebno “Adriatic Marinas“ i “Lustica Bay“, kao i  ostalim partnerima i medijima. Istakla je kontinuiranu podršku lokalne samouprave, posebno Sekretarijatu za kulturu i društvene djelatnosti i Dubravki Nikčević, kao i MK Da Qui na kontinuiranoj saradnji u svim aktivnostima i na davanju inicijativa i predloga u radu.

Pored konstatacije da se treba nastaviti sa održavanjem prepoznatljivih, tradicionalnih manifestacija, na skupštini su dati predlozi za priredjivanje edukativne radionice ’’Putovanje kroz svjetsku poeziju i prozu posvećenu djeci“, novinarske radionice, zatim predloga za obilježavanje Dana Sunca i Dana starih , škole jedrenja za osnovce, za popularisanje starih dječijih igara ovog kraja, kao i za izradu murala u osnovnoj školi u okviru veoma uspješne likovne radionice. Ukazalo se i na to da se mora  više raditi na obuci aktivista ove tivatske NVO u saradnji sa Dječjim savezom Podgorice i na boljem uključivanju mladih Tivta u rad Dječijeg saveza.