Održana tribina u kampanji „Poreski karavan“

Poreska uprava Crne Gore u saradnji sa Unijom poslodavaca Crne Gore, Privrednom komorom Crne Gore i Opštinom Tivat održala je danas u Multimedijalnoj sali zgrade Opštine- tribinu u okviru kampanje „Poreski karavan“ . Tribina se organizuje treću godinu zaredom a namjenjena je poreskim obveznicima sa područja Opštine Tivat čime se omogućava javni dijalog izmedju privrednika i poreskih službenika sa ciljem obrade tema od značaja za poslovanje crnogorskih preduzeća i njihove kvalitetnije primjene u praksi.
Učesnike  skupa je pozdravila Snežana Matijević, predsjednica Opštine Tivat:
Ponosni smo na pohvale za našu Opštinu što se tiče redovnog plaćanja i izmirivanja dugova. Drago mi je što ste se odazvali pozivu, mada u nešto manjem broju nego prošle godine, ali se nadam da ćete na ovom sastanku dobiti kvalitetne odgovore od pravih i kompetentnih osoba, a mi kao lokalna uprava ćemo se truditi da vam, kao i do sada, budemo dostupni i da vam pomognemo u rješavanju vaših, tačnije, naših zajedničkih problema“ .

Zadatak tribine je da se kroz obostranu komunikaciju iznadju načini da se poboljšaju vidovi saradnje, poštovanja poreskih propisa i kvaliteta usluga Poreske uprave a plan projekta je da se kroz rad Poreske uprave obostrano racionalizuje i smanji trošenje vremena, objasnio je Sreten Grebović, pomoćnik direktora Sektora za inspekcijski nadzor :
U prošloj godini smo kroz ovakvu dvostranu komunikaciju izlazili u susret svim zahtjevima vlasnika knjigovotstvenih agencija i vlasnika biznisa, tamo gdje je bilo realno moguće, da se odgode plaćanje poreskih obaveza i da se omogući plaćanje u segmentima iako to nije bilo Zakonom predvidjeno. Sem Zakona o reprogramu koji je dao rezultate u poboljšanju ubiranja poreskih i drugih javnih prihoda, mi smo ove godine inicirali kod nadležng Ministarstva i Vlade da se donesu novi propisi kojima bi se dalo ovlašćenje PU, da tamo gdje se prepoznaje urednost i gdje je korektna saradanja i zahtjevi poreskih obveznika, da se dozvoli plaćanje obaveza u rokovima i dinamici koju oni budu tražili. “

Anita Mitrović, predstavnica Unije poslodavaca je podsjetila da strateško djelovanje države mora biti posvećeno stvaranju uslova za olakšano poslovanje i izgradnju atraktivnog privrednog ambijenta:

Tek tada možemo govoriti o konkurentnosti privrede, rastu zaposlenosti ali i o očekivanom rastu i razvoju crnogorske ekonomije koja je orijentisana proinvesticiono i investiciono. Poreska uprava se zahvaljujući svom radu i aktivnostima u kampanji Poreski karavan izdvaja kao pozitivan primjer institucionalnog djelovanja i proaktivnog pristupa u odnosu na očekivanja i potrebe biznis sektora„.

Gordana Pejović, v.d. direktora -Sektora za VPO govorila je o strateškim ciljevima PU, o rezutatima rada u 2017. i planovima za tekuću godinu. Na tribini su učestvovali još i Gordana Nestorović, rukovodilac PJ Kotor i Ekspozitute Tivat; Branka Jauković, načelnica Odjeljenja za unutrašnju kontrolu i integritet; Gordana Stajčić, samostalna savjetnica za edukaciju javnosti; Mitar Bajčeta iz Privredne komore i Nataša Damjanović, glavna poreska inspektorka.

Tivatski privrednici imali su priliku da na tribini u direktnoj komunikaciji sa poreskim službenicima dobiju odgovore u vezi praktične primjene poreskih propisa, posebno onih u oblasti ugostiteljsko-uslužnih djelatnosti koje su dominantne na Primorju.