Održane radionice za vršnjačke edukatore

U organizaciji Omladinskog kluba Tivat 12. i 13. maja su na Ivanovim koritima održane radionice za vršnjačke edukatore u okviru projekta “Sistemi podrške za mlade” koje je finansiralo Ministarstva sporta a tiče se podrške osnaživanju vršnjačkih edukatora. Radionice je pohađalo 9 vršnjačkih edukatora iz prethodne generacije i 30 učenika nižih razreda OŠ “Drago Milović” iz Tivta OŠ “Njegoš” iz Kotora.
Radionica o predrasudama i stereotipima je ukazala na značaj osvješćivanja, prepoznavanja i borbe protiv stereotipa i predrasuda u svakodnevnom životu. Kroz niz različitih aktivnosti vršnjački edukatori su proširili svoja znanja o pojmu, načinu nastajanja i širenja stereotipa i predrasuda u društvu, kao i o tome na koji način mogu da se bore protiv njih. Nakon ove, učesnici su imali priliku da na radionici o komunikaciji i aktivnom slušanju saznaju nešto vise o značaju poznavanja različitih načina komunikacije kao i o tome koliko je tolerancija, poštovanje i uvažavanje različitosti od presudnog značaja za nekog ko želi da bude vršnjački edukator.
Kroz prezentacije, edukativne igre i veliki broj aktivnosti u kojima su polaznici aktivno učestvovali, praktičnim primjerima im je ukazano na brojne izazove sa kojima vršnjački edukator može susresti prilikom rada, kao i na načine njihovog prevazilaženja.
Nakon ovih radionica, vršnjački edukatori su osmislili i realizovali dvije radionice na temu vršnjačkog nasilja u školi za učenike nižih razreda osnovnih škola iz Tivta i Kotora. Vršnjački edukatori su se trudili da aktivno uključe učesnike u diskusiju o ovoj temi i podstaknu ih na razmišljanje o tome koliko svojim primjerom utiču na ponašanje svojih vršnjaka ali i o tome koliko je važno njegovati međusobno poštovanje i uvažavanje uz promociju zdravih stilova života.
Radionice koje su se realizovale, uz dvodnevno druženje učesnika, bile su odlična prilika da se razmijene iskustva, unaprijede znanja i vještine, kao i da se na praktičnim primjerima usavršavaju tehnike rada vršnjačkih edukatora.