Odvoz otpadnog mulja sa postrojenja prelazno rješenje

U cilju prevazilaženja problema u zbrinjavanju mulja sa Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Klačini, opštine Kotor i Tivat su se, do iznalaženja konačnog, dogovorili za prelazno rješenje o odvozu mulja, kazao je tehnički direktor doo Vodovod i kanalizacija Kotor, Velemir Dragić navodeći da je ugovor potpisao tivatski Vodovod i da troškove tih usluga dijele podjednako dva društva.

Ugovor o „Uslugama odvoza i zbrinjavanja kanalizacionog komunalnog mulja“ sa Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Vododvod i kanalizacija Tivat potpisao je sa doo „Montelea“ iz Podgorice. Ugovor, koji je na snazi godinu dana, potpisan je 6.juna ove godine.

Tehnologija je takva da se mulj sakuplja na samom postrojenju u kesone, ali je neophodan pretovar u šlepere na lokaciji van postrojenja pa je korišćena lokacija Montepranzo. Zbog širenja neprijatnog mirisa prilikom posljednjeg pretovara reagovali su putnici i zaposleni na aerodormu Tivat. „Nismo u mogućnosti da kontejnere direktno pretovaramo u šleper i zbog toga se ukazala potreba za pretovarom jer je pretežak, ne može se podići na šleper“, objasnio je Dragić.

Primjenjen je prelazni model koji koriste i Budvani za odvoz njihovog mulja. To možda nije idealno rješenje, ali da bi postrojenje funkcionisalo bili smo prinuđeni da se otpadni mulj trenutno odvozi na taj način, objasnio je tehnički direktor kotorskog Vodovoda istakavši da je postrojenje još u probnoj fazi i da se priprema dokumentacija za tehnički prijem.

Vrlo je bitno da rezultati ispitivanja koja se trenutno vrše pokažu da li to postrojenje radi u skladu sa projektom i da li izvođač treba da nešto koriguje ili dorađuje“, kazao je Dragić navodeći da je postrojenje novo kod nas i da se nije ni znalo ni očekivalo da će otpad imati baš tako neprijatan miris. „Zbog toga je u toku provjera i tog segmenta jer nemamo informacije niti iskustva koliko se emituje taj neprijatan miris i koliko se daleko osjeća. To su neke stvari koje nismo mogli unaprijed znati“, objasnio je on.

U okviru projekta nabavljeno je vozilo i 4 kesona koji su namijenjeni za odvoz mulja do deponije, odnosno konačnog rješenja za odlaganje tog otpada u  Crnoj Gori, bilo da bude deponija ili eventualno spalionica, rekao je direktor tivatskog Vodovoda, Alen Krivokapić.

Ugovorena cijena odvoza otpadnog mulja iznosi 39.496, 10 eura za godinu dana, odnosno oko 70 eura po kubiku. Do sada je sa postrojenja u 12 tura odveženo 250 tona otpadnog mulja, a na denvnom nivou se na postrojenju proizvede oko tona-tona ipo tog otpada, naveo je Krivokapić.

Mulj se trenutno skladišti u jedan tank na postrojenju i kad više ne bude mjesta mora će se iznaći rješenje, rekli su u tivatskom Vododvodu navodeći da se sa sličnim problemiam susreću i u Sloveniji i Hrvatkoj, ali oni otopadni mulj odvoze u spalionice u Austriji.