DUP Gornji Kalimanj rasprava

Ogromno interesovanje građana za DUP Gornji Kalimanj

Javna rasprava o nacrtu DUP-a Gornji Kalimanj izazvala je ogromno interesovanja stanovnika ovog naselja. Multimedijalna sala opštine bila je premala da primi sve zainteresovane, a rasprava je potrajala skoro tri sata. Na pitanja zainteresovanih odgovarao je Saša Karajović, predstavnik firme „Montecep“ koja je obrađivač plana, a raspravi je prisustvovao i predsjednik opštine, Ivan Novosel.

 

Javnu raspravu otvorila je sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Tatjana Jelić. „Odluka o izradi DUP Gornji Kalimanj donijeta je 2012. godine. Nacrt plana zasnovan je na katastarsko-geodetskim podlogama, prošao kompletnu zakonsku proceduru i mišljenje resornog ministarstva. Javna rasprava trajaće do 24.juna, do kada se mogu dostaviti pismene primjedbe“, rekla je Jelićeva.

Predstavljajući nacrt ovog planskog dokumenta, Saša Karajović je naglasio da plan obuhvata 56 hektara površine, pa je opravdano toliko prisustvo građana. On je objasnio da je nacrt rađen na osnovu prostorno-urbanističkog plana opštine Tivat 2010. godine i da je najvažnije da realizacijom plana nijedan objekat nije predviđen za rušenje. „Većina zahvata plana odnosi se na indivudualne porodične objekte. Gornji Kalimanj je jedno od najbitnijih naselja u Tivtu. Bilo je dosta urbanističkog haosa, a naša težnja je da obezbijedimo saobraćajnice do svih parcela. Kroz naselje prolazi cijev regionalnog vodovoda i dalekovod koji se treba izmjestiti“, rekao je Karajović dodajući da je 60 odsto naselja planirano za individualno stanovanje i da će kroz naselje proći saobraćajnica širine pet metara. On je istakao da je nacrtom planiran prostor za novu ckrvu, objekat školstva i sportsko rekreativni teren, da je maksimalna površina objekta 500 kvadrata, a predviđena spratnost prizemlje, jedan sprat i potkrovlje.

Milivoj Slabi je prenio nezadovoljstvo mještana zbog probijanja puta kroz naselje koji će po njegovim riječima ugroziti stotine porodica starosjedilaca. „Starije osobe neće preživjeti da im put prolazi na pola metra do kućnih vrata“, istakao je Slabi. Od obrađivača je dobio odgovor da je slična situacij bila i u Gradiošnici i da stanovnici treba da proslijede primjedbu za smanjenje širine ulice.

Stanko Kustudić je primijetio da je u listu nepokretnosti opština Tivat u najvećem dijelu slučaja upisana kao vlasnik privatnih građevinskih objekata, dok su stvarni vlasnici upisani kao korisnici. „Kada dođe do eksproprijacije opština je neće morati platiti, jer je ona upisana kao vlasnik. Može li se skinuti taj teret opštinskog vlasništva nad objektima?“ pitao je Kustudić objašnjavajući da su po njegovom saznanju objekti upisani na opštinu nakon avionskog snimanja terena 1999. godine. Tatjana Jelić je potvrdila da je taj slučaj zastupljeniji u tivatskoj nego u drugim opštinama, što je kako je objasnila „recidiv gradskog građevinskog zemljišta“ kada su objekti administrativno upisivani kao vlasništvo opštine. „To je u suštini vaša, privatna imovina i u slučaju eksproprijacije imate pravo na nadoknadu“, rekla je Jelićeva, a Saša Karajović je potvrdio da obrađivač podrazumijeva da su korisnici u stvari vlasnici objekata.

Aco Flanjak je rekao da je suština nacrta plana legalizacija divlje gradnje i pitao kojim pravilnikom je predviđena visina nazidka u potkrovlju od metar i dvadeset.

Na pitanje Budimira Cupare u vezi izmještanja trase dalekovoda iz naselja, Saša Karajović je odgovorio da Elektropivreda planira uklanjanje dalekovoda, ali to nije brz proces jer je riječ o trasi koja snadbijeva Kotor električnom energijom. Cupara je naglasio da i on kao i većina građana smatra da bi probleme saobraćajnih gužvi u Tivtu prije riješila planirana zaobilaznica nego bulevar koji je nastao kao želja investitora i založio se da na sijalična mjesta javne rasvjete u naselju postave štedljive sijalice. Petar Matijević je priznao da obrađivač ima težak zadatak jer mora pomiriti opšte sa interesima građana.

Veliki broj građana je iznio brojne primjedbe na pojedinačne slučajeve u nacrtu plana. „Ovaj DUP mora da nastane zajediničkim zalaganjem obrađivača i građana. Dostavite pismene promjedbe, probajte da skicirate rješenje vašeg konrentog problema i mi ćemo vam izaći u susret“, poručili su iz Montecepa.