Okrugli sto „Sistemi podrške za mlade u praksi“

U organizaciji Omladinskog kluba Tivat i Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat juče je organizovan Okrugli sto na temu „Sistemi podrške za mlade u praksi“.

Okrugli sto organizovan je u sklopu projekta „Sistemi podrške za mlade“ koji Omladinski klub Tivat realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva sporta.

Prisutne su na početku pozdravili mr Nenad Koprivica, generalni direktor Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i Dejan Krunić, samostalni savjetnik za mlade u Sekretarijatu za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat.

Nakon što je Koprivica prisutne upoznao sa dosadašnjim, ali i nekim od planiranih aktivnosti Ministarstva sporta kada je u pitanju Omladinska politika i rad sa mladima, prisutni su predstavili rad institucija i organizacija iz kojih dolaze.

Ovo je bila prilika da predstavnici lokalnih Uprava, omladinskih klubova i NVO razmjene iskustva u dosadašnjem radu sa mladima, kao i da daju preporuke za unapređenje istog.

Omladinski klub Tivat je u okviru projekta „Sistemi podrške za mlade“ do sada organizovao predavanja, tribine i radionice za učenike osnovne i srednje škole i vršnjačke edukatore na temu vršnjačkog nasilja, emocionalnog sazrijevanja i različitih pružaoca usluga u okviru psihološke pomoći, a do kraja godine planirane su različite edukativne aktivnosti koje će, osim učenika, obuhvatiti i njihove roditelje.