Okrugli sto u Gornjoj Lastvi „Poljoprivredni pejzaž – vrijednosti, stanje i izazovi“

U okviru projekta „Obnova tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža za održivu poljoprivredu – AGRISCAPE&ME“ danas u Gornjoj Lastvi održava se okrugli sto na temu „Poljoprivredni pejzaž – vrijednosti, stanje i izazovi“ uz učešće domaćih i međunarodnih stručnjaka, kao i predstavnika nadležnih institucija.

Među panelistima je i arhitekta princ Nikola Petrović Njegoš, koji će govoriti o agrikulturnom pejzažu i potencijalima Vrmca, kazala je za naš Radio Aleksandra Kapetanović iz Centra za održivi prostorni razvoj Expeditio, jednog od partnera na projektu.

“Princ Nikola Petrović Njegoš i njegovi saradnici iz Francuske, koji rade zanimljive projekte u Francuskoj bas vezano za aktiviranje zona koje su poljoprivredne i primjenu savremenih tehnologija vezano za energetsku efikasnost, korišćenje biomase, mi ćemo danas čuti od njih o tim primjerima iz Francuske”.
Gosti iz Francuske i Hrvatske će govoriti o iskustvu i projektima koje realizuju u svojim zemljama, a o ciljevima projekta Kapetanović kaže:
“Ideja je da svi diskutujemo zajedno šta je poljoprivredni pejzaž, koje su njegove vrijednosti, sa kojim izazovima se susrećemo.Jedan od ciljeva okruglog stola jeste baš da se stvori platforma svih ključnih aktera koji bi dalje u sledećoj nekoj fazi trebalo da doprinesu da zaštita i upravljanje poljoprivrednim pejzažima budu kvalitetni”.

Cilj okruglog stola je da se sagleda stanje vezano za tretman poljoprivrednog pejzaža u Crnoj Gori iz ugla poljoprivrede, kulturne baštine, pejzaža i planiranja i da se zatim pokrene diskusija o izazovima vezano za njegovu zaštitu, planiranje i upravljanje.