Ombudsman Šućko Baković sjutra u Tivtu

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće sa saradnicima u Tivtu sjutra(ponedjeljak, 26. februar) u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Tom prilikom neposredno će razgovarati sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena ljudska prava i slobode postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja i primati njihove pritužbe.

Prijem građanki/na u Tivtu biće organizovan u zgradi opštine – sala za sastanke, drugi sprat  u vremenu od 11 do 15 h. Potrebno je da zainteresovani građani donesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa pritužbom. Dani Zaštitnika biće nastavljeni 27. i 28. februara u Kotoru – hotel Cattaro.