Opština i Komunalno kupuju specijalna vozila za odvoz otpada

U Komunalnom doo Tivat očekuju da do početka ovogodišnje turističke sezone dobiju dva kamiona kapaciteta do 22- 25 kubika, kao i kombinovanu građevinsku mašinu ukupne vrijednosti 243 hiljade eura.

Tim povodom Opština Tivat i doo Komunalno zaključili su Sporazum o finanisranju javne nabavke, odnosno kupovine neophodnih kamiona za odvoz komunalnog otpada.

U sporazumu je konstatovano da će Opština finansirati nabavku osnovnih sredstava neophodnih za funkcionisanje Komunalnog i to dva polovna specijalna vozila za odvoz otpada sa nadgradnjom rotopres nosivosti od 22 do 25 kubika. Procjenjena vrijednost nabavke za kamione iznosi ukupno 150 hiljada, odnosno po jednom vozili 75 000 eura. Pored kamiona planirana je i nabavka kombinovane građevinske mašine vrijednosti 93 hiljada eura, rekao je vd tehnički direktor Komunalnog Božidar Brinić naglasivši da je postojeća građevinska mašina dotrajala i trenutno je u kvaru pa su prinuđeni da nabave drugu.

„ Opredjelili smo se za roto sistem sabijanja smeća zato što ima jako malo ili skoro nimalo curenja tokom odvoza otpada što je, posebno u ljetnejm periodu, veliki problem“, obrazložio je Brinić.

Po tom sporazumu Komunalno se obavezuje da sprovede otvorene postupke javne nabavke, kao i da zaključi ugovore o nabavkama kamiona sa izabranim ponuđačima.

Opština se sporazumom obavezala da će u roku od 30 dana od prijema fakture izvršiti prenos sredstava u visini kupoprodajne cijene nabavke na žiro račun Komuanalnog.

U Komunalnom se nadaju da će kamioni stići do početka turističke sezone, a prema riječima Brinića planirali su da iz sopstvenih sredstava nabave i hidrauličnu presu za baliranje papira. Trenutno imaju jednu od 10 tona, a potrebna im je još jedna od 30 tona.

„Ta presa nam je neophodna za presovanej i PET ambalaže. Trenutno je ne presujemo nego odvozimo kotorskom Komunalnom. Tokom prošle gdoien sakupili smo preko 20 tona PET ambalaže tako da će nam mnogo značiti jer ćemo, pored te vrste otpada moći da presujemo i papir jer je ta presa jača“, isatkao je v.d tehnički direktor Komunalnog navodeći da se još nisu odlučili hoće li kupiti novu ili polovnu jer je polovna oko desetak hiljada eura, a nova od 16 do 18 hiljada eura.

Nastojaće, kako je istakao Brinić, da i presu obezbjede prije ljeta kako bi što spremnije dočekali turističku sezonu.

Komunalcima nedostaje i čistilica koja je u kvaru i čija se poparavka ne isplati jer bi trebali izvodjiti preko 15 hiljada eura, a polovna košta 35 hiljada eura. Međutim, nisu sigurni hoće li uspjeti da iznađu sredstva i za tu investiciju ove godine.

Inače, vozni park čini 25 kamiona i specijalnih vozila za održavanje čistoće, ali su uglavnom poprilično stara pa su se zato odllučili za nabavku kamiona i građevinske mašine, ali i remont jednog kamiona.

U susret ljetnoj sezoni, veliki remont jednog kamiona radiće se u Kruševcu u firmi „Atrikod“, kao što su to uradili i prošle godine, rekao je Brinić.