Opština odlučna da izgradi multifunkcionalni objekat na Seljanovu

 

Opština Tivat odlučna je da izgradi integrisani multifunkcionalni objekat na urbanističkoj parceli 5c u zahvatu DUP „Seljanovo“, u kome će biti smješten Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, Crveni krst, prostor mjesne zajednice i dnevni boravak za stare osobe koji će opsluživati geronto domaćice – saopšteno je iz Opštine Tivat.

Za realizaciju projekta na ovoj lokaciji već postoje sve neophodne pretpostavke u vidu planske dokumentacije, odnosno projekat i građevinska dozvola. Sredstva za izgradnju su obezbijeđena kapitalnim budžetom Opštine Tivat i iznose oko 450 hiljada eura.

Raspodjela prostora među institucijama koje će dobiti prostorije u budućem objektu biće definisana sporazumom o regulisanju međusobnih prava i obaveza, a o kome će se prethodno izjasniti Skupština Opštine Tivat.

Objekat će biti izgrađen na mjestu postojećeg – barake koju koristi Crveni krst a koja se jednim dijelom nalazi ispred jednog od ulaza susjedne stambene zgrade.

Na toj lokaciji je, prema urbanističko tehničkim uslovima, dozvoljena visoka spratnost-podrum, prizemlje i tri sprata, te je planirani objekat potpuno u skladu sa propisanim. Visina budućeg objekta, takođe, ne prelazi visinu objekata u okruženju te se ne radi o bilo kakvom „poklapanju“ okruženja. Opština je već izradila idejni projekat tog objekta za koji su, i građani u razgovoru sa predstavnicima Opštine, naveli da je veoma dobar i na, kako su sami istakli, svjetskom nivou.

Prethodno razmatrana lokacija u parku, u blizini zgrade Doma zdravlja Tivat nije odgovarajuća iz više razloga. Najvažniji su da je lokacija u neposrednoj blizini Službe hitne pomoći i na par metara od gradske kapele. Takvo okruženje je neprihvatljivo za lokaciju bilo kakvog smještaja starih osoba i djece – kaže se u saopštenju.