Opština se kreditno zadužuje 1,5 milion eura

Opština Tivat je obavila rebalans budžeta i kreditno se zadužila 1,5 miliona eura, čime je budžet za 2019. godinu koji je projektovan na iznos od 20.961.000 eura uvećan na 22.461.000 eura.

„U okviru stavke Ostalih kapitalnih izdataka za lokalnu infrastrukturu uvećan je iznos od 900.000 eura opredijeljen za izgradnju dva kružna toka za 1.500.000 eura i sad iznosi 2.400.000 i sredstva su namijenjena za izgradnju saobraćajne infrastrukture, tj. izgradnju tri kružna toka.

U ukupnim izdacima dodaje se konto Otplata kredita, sa koje će se vršiti isplata u ratama po osnovu kratkoročnog kreditnog zaduženja“, objašnjeno je u nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni budžeta opštine Tivat za 2019. godinu koja će se naći na dnevnom redu sjuttrašnje 29. sjednice lokalnog parlamenta.

Okrugli sto o rebalansu budžeta i ovom kreditnom zaduženju održan je u petak 14.juna. Zanimljivo je da ova rasprava nije uvrštena u rubriku „Javne rasprave“ na zvaničnom sajtu opštine, već je informacija za razliku od svih drugih javnih rasprava objavljena u rubrici „Budžet“.