Reagovanje: Opština Tivat nije mijenjala stav

Opština Tivat podržava svaku aktivnost NVO sektora i radi isključivo u interesu grada i gradjana pa je nezavisno od protesta nevladinih organizacija, još u aprilu 2018. godine, iskazala svoj stav i reagovala na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu dajući niz primjedbi i zalažući se da Ponta Seljanovo, kao jedina prirodna plaža, ostane dostupna svim posjetiocima, stoji u reagovanju.
Isti stav smo zadržali i dajući mišljenje na Predlog program privremenih objekata u zoni Morskog dobra i Predlog Atlasa crnogorskih plaža i kupališta koji smo dostavili MORT-u i Morskom dobru, u novembru i decembru 2018 godine, stoji u saopštenju Službe predsjednika Opštine, povodom tvrdnji u tekstu „Opština uvažila borbu Bokobrana za Pontu Seljanovo“.