Opštinska inspekcija zbog eko incidenta u lučici Kalimanj kažnjava odgovorne u DOO „Nikić“

Skoro čitavu površinu mora u lučici Kalimanj juče su prekrile žuto-smeđe mrlje i prljavština. Sumnjajući da je riječ o izlivanju zauljenih tečnosti ili kanalizacije, o ovom ekološkom incidentu građani su obavijestili Službu za inspekcijske poslove opštine Tivat čiji su inspektori odmah izašli na teren. Prema riječima načelnika opštinske inspekcije, Jovice Stojkovića utvrđeno je da nije u pitanju ni izlivanje kanalizacije ni zauljenih tečnosti, već posljedica izvođenja građevinskih radova na lokaciji nekadašnjeg Nikšićkog odmarališta. „Utvrdili smo da su radnici firme DOO „Nikić“ koja gradi stambene zgrade u ovom dijelu Tivta, građevinskim mašinama prokopavali kanal za otpadne vode. Usljed tih radova došlo je do miješanja voda i izlivanja nanosa u tivatsku lučicu. Utvrdili smo da nije u pitanju izlivanje kanalizacije, već su lučicu Kalimanj prekrile zemlja i prljavština“, rekao je Stojković.

On je istakao da je o slučaju sačinjen zapisnik i da će Služba za inspekcijske poslove za ovaj incident novčano kazniti pravno i odgovorno lice u DOO „Nikić“.