Osmomartovska čestitka Crnogorske

Međunarodni dan žena koji se obilježava 8. marta, nastao kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca, predstavlja jedan od svetionika najvećih dostignuća u oblasti ljudskih prava prošlog vijeka – kaže se u osmomartovskoj čestitki OO Crnogorske Tivat.

Ne želeći da umanjimo značaj ovog praznika svodeći ga na trivijalno iskazivanje pažnje materijalnim poklonima na današnji dan „pod moranje“, opterećujući se da li ste „ispunili obavezu da Vam ko ne zamjeri“, podśećamo na njegovu suštinu. Borbom za ravnopravnost u proteklih 100 godina, kako bi zauzele društveni položaj koji im pripada, žene su postigle mnogo. Postale su ne samo primjećene nego i uvažene van svog porodičnog ambijenta, pokazavši da mogu biti uspješnije od suprotnog pola i kada su u pitanju najodgovorniji poslovi.

Žena je u crnogorskom društvu kroz istoriju imala naročito važnu ulogu, koja je podrazumijevala nimalo prijatnu specifičnu težinu uloga majke i supruge. Danas, kada je u Crnoj Gori, koja teži prihvatanju evropskih vrijednosti, ostvaren značajan pomak u pravcu dostizanja rodne ravnopravnosti, djelimično i kroz pozitivnu diskriminaciju, žene su i dalje stub crnogorskog društva sa mnogo više uloga, i uz veći značaj.

Međutim, ravnopravnost se ne dostiže samo jezičkom determinacijom i deklarativnim putem. Potrebno je stvarati ambijent u kojem svi građani imaju jednaka prava, ustavom zagarantovana, u kojem se poštuje ljudsko dostojanstvo i individualna sloboda. Tada će i žene biti srećnije i zadovoljnije, i tada neće biti uskraćene ili osujećene u artikulisanoj želji za uspjehom zbog pripadnosti „nježnijem“ polu, što svakako navodimo kao kompliment ženama. Tada će njihov položaj zavisiti isključivo od njihove želje i aspiracija, na što ima pravo svaki građanin, za što se Crnogorska temeljno zalaže.

Drage sugrađanke, sa željom da vazda uživate makar jednaka prava, da vazda bar nekom budete posebne, srećan Vam praznik.

 

OO Crnogorske Tivat