Otvorena izložba „Pobuna mornara u Boki kotorskoj 1918-2018“

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović otvorio je danas izložbu „Pobuna mornara u Boki Kotorskoj 1918-2018“ u prostorijama Istorijskog arhiva na Pjaci Svetog Tripuna.

Izložbu su organizovali Pomorski muzej Crne Gore i Istorijski arhiv Kotor, u okviru oblježavanja jubileja – Stotinu godina od pobune mornara u Boki Kotorskoj.

„Pobuna mornara, čiju stogodišnjicu obilježavamo i ovom izložbom, kao znamenit biljeg naše prošlosti, sa današnje tačke gledišta jeste neraskidiva nit onoga što možemo nazvati kanonom naše slobodarske tradicije, što počiva na brojnim primjerima hrabrosti, patriotizma i otpora. Zbog toga, ovom prilikom želim da odam posebno priznanje onima koji su, bez obzira na nerijetko problematične istorijske okolnosti, uspjeli da sačuvaju Bokeljsku mornaricu i sjećanje na Pobunu mornara, a naročito na njene strijeljanje vođe – Františeka Raša, Antona Grabara, Jerka Šišgorića i Mata Brničevića – kazao je ministar Bogdanović otvarajući izložbu. On je istakao da još jednom treba naglasiti da postoji dosta istorijskih podataka i dokaza o Pobuni mornara i njihovom stradanju, o mjestu i ulozi ovog događaja u Prvom svjetskom ratu i kasnije u svim borbama za slobodu i domovinu. „ Zato sam siguran da će vrijedni naučni i stručni pregaoci, koji se bave ovom tematikom, istraživati i objavljivati rezultate svoga rada i dalje. To nije samo puka briga o faktografiji, već predstavlja i bitan proces njene ugradnje u naše duhovne i identitetske temelje. Moramo znati da će ti temelji biti trajni samo ako čuvamo sjećanja, kako ona iz svog najužeg okruženja tako i ona sa cijelog prostora Crne Gore, prostora suživota kulturnih, etničkih i konfesionalnih različitosti“ – istakao je ministar Bogdanović.

„Ove godine obilježavamo stotu godišnjicu događaja koji je ostavio značajan pečat na buduća politička i društvena dešavanja na širem području, a ovaj veliki događaj, o kome su pisane knjige i snimani filmovi je oduvijek bio zanimljiva tema za istoričare i ostao je do danas aktuelan za ponovno preispitivanje svih onih činjenica na osnovu kojih su napisana brojna istoriografska djela“ – kazao je pozdravljajući prisutne direktor Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru Andro Radulović.
Tematika postavke izložbe koja je upriličena, navodi Radulović, vraća nas u vrijeme velikih i burnih previranja, vrijeme u kojem je sazrijevala ideja najvećeg čovjekovog ostvarenja – slobode, za koju se ljudskim životima plaćala i njena najveća cijena.
„Koristim priliku da istaknem i da ukažem na visokoprofesionalni učinak autorki izložbe Mileve Pejaković Vujošević i Snežane Pejović ali i ostalih saradnika na ovoj kvalitetnoj izložbi koji su ukazali ne samo na potrebu već i na neophodnost najtjesnije saradnje među arhivskom i muzejskom građom. Izloženi arhivski dokumenti kao najbolji svjedok istorijskih događaja i izložbeni muzejski predmeti, među kojima i pokloni porodice Vaslava Hošeka iz Praga koji je 1986. godine poklonio muzeju uniformu, diplomu i svjedočanstvo njegovog djeda Ondrea Hoše koji je kao mornar učestvovao u pobuni mornara u Boki Kotorskoj 1918. godine, najbolje govore o značaju ovih institucija“ – rekao je, pored ostalog, Radulović.

Sadržaj izložbe predstavila je načelnica odsjeka Istorijskog arhiva Kotor Snežana Pejović.
„Izložbe ovog tipa uvijek predstavljaju pokušaj kulturnih poslenika koji brinu o kulturnom nasljeđu, da vjerno, dokumentovano, širokoj javnosti dočaraju značajne događaje iz prolosti. Mi koji radimo ovaj odgovoran posao uvijek imamo na umu da nas poznavanje prošlosti uči kako da gradimo sadašnjost i kako da se bolje pripremimo za budućnost. Arhivska dokumenta i muzejski predmeti kao opipljiva svjedočanstva o prošlosti, uz sve ostalo, treba da nas podsjete, nauče, da istorijski događaji nisu crno-bijeli, već da u svakom od njih postoji ono što je između“ – rekla je Pejović.
Pobuna mornara u Boki Kotorskoj je, ističe, ostala trajno zapisana u našem sjećanju upravo zahvaljujući arhivskoj, muzejskoj i bibliotečkoj građi. „Koncipirajući ovu izložbu rukovodili smo se motom koji je Evropa postavila u obilježavanju stogodišnjice Prvog svjetskog rata, a to je da se sagledaju ta užasna stradanja iz ugla malog čovjeka, pojedinca, koji je protivno svojoj volji bio zahvaćen ratnim vihorom i interesima velikih sila. U skladu sa tim, arhivska dokumenta i muzejski predmeti korišćeni za izložbu su najvećim dijelom iz ličnih, privatnih ostavština učesnika istorijskih zbivanja iz februara 1918. godine“ – kazala je, pored ostalog, Pejović i navela da je izložba podijeljena u devet cjelina.

Admiral Bokeljske mornarice prof. dr Antun Sbutega govorio je o svojim najranijim sjećanjima na priče učesnika u ovom događaju: „Don Niko Luković, blizak rođak naše porodice, prčanjski župnik, mecena i pisac, bio je svjedok pobune. On je kao mladi sveštenik bio mobilisan kao vojni kapelan austrougarske vojske i imao je dužnost da provede zadnji dan sa mornarima osuđenim na smrt, Františekom Rašom, Antonom Grabarom, Matom Brničevićem i Jerkom Šišgorićem, da ih ispovijedi i duhovno pripremi za smrt i prati na strijeljaje. Posebno su me tada impresionirali detalji sa strijeljanja kada je njihova krv poprskala svešteničko ruho Don Nika“ – kazao je, između ostalog, Sbutega. On je istakao da se ovom izložbom ne završava program obilježavanja vijeka od Pobune mornara već će, ističe, biti nastavljen nizom manifestacija tokom cijele godine. „ Želim posebno da istaknem izvanrednu saradnju sa Pomorskim muzejom koji je zapravo osnovala Bokeljska mornarica, sa njegovim direktorom Androm Radulovićem, inače unukom admirala Mornarice Vladislava Brajkovića, bivšom direktorkom i sada savjetnicom Muzeja Milevom Pejaković Vujošević i sa načelnicom Arhiva Snežanom Pejović. Ističem isto tako odličnu saradnu sa Opštinom Kotor koja se posebno angažovala, zajedno sa ambasadom Republike Češke, u renoviranju spomen groblja strijeljanih mornara. Posebno zadovoljstvo je što je sa nama ovako brojna delegacija prijateljske Republike Češke sa kojom imamo jake istorijske i kulturne veze“ – rekao je Sbutega.

Otvaranju izložbe prisustvovao je predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić sa saradnicima kao i brojni kulturni poslenici.

Na skupu su bili ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori i počasni konzul Mađarske.

Program je vodila Dolores Fabian, a u muzičkom dijelu programa učestvovale su profesorke flaute Angela Mijušković i Andrea Živković.

(Radio Kotor)