Panel „Održivo upravljanje plažama“ u Budvi

U okviru  9. Festivala nekretnina i investicija – FREI 2018.  koji se održava u hotelu „Avala“ u Budvi , Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore juče je organizovalo Panel pod nazivom „Održivo upravljanje plažama“.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je iniciralo izradu Strategije održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori koja predstavlja inovativni okvir za prilagođavanje plažne ponude modernim turističkim zahtjevima i trendovima. Rješenja i smjernice koje nudi ova Strategija usmjerena su na diversifikaciju i tematizaciju plažne ponude, te je na panelu, pored postojećih tematskih kupališta na crnogorskom primorju, predstavljen i predlog novih vrsta odnosno kategorije plaža.

Kao primjere dobre prakse upravljanja plažama namjenjenim ciljnim grupama posjetilaca, na panelu je predstavljeno  dugogodišnje iskustvo korisnika koji upravlja plažom za pse – „Pet friendly“ u Hrvatskoj, a koja je i dobitnik priznanja najbolje plaže na Jadranu, kao i više prestižnih nagrada iz oblasti turizma.

Pored ove kategorije predstavljeno je upravljanje plažom za sportsko rekteativne aktivnosti u Crnoj Gori, koja nudi usluge kite-surfinga na području Velike plaže u Ulcinju, te iskustva u upravljanju plažama u regiji Emilia Romagna u Italiji.

Na panelu su govorili Aleksandra Ivanović, rukovoditeljka Službe za održivi razvoj u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom, profesor dr. sc. Dragan Magaš sa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci, Ruby Montanari-Knez, korisnica plaže za pse u Crikvenici u Hrvatskoj, Petar Delić korisnik dijela Velike plaže u Ulcinju o iskustvima u upravljanju plažom za sportsko rekteativne aktivnosti u Crnoj Gori (kitesurfing),  Olga Sedioli kroz video prezentaciju na temu „Organizacija i upravljanje plažama u Riminiju, Regija Emilia-Romagna u Itakliji i  dr. sc. ekonomskih nauka Branko Bogunović izspred d.o.o.“Hotelsko i destinacijsko savjetovanje“ iz  Zagreb na temu prezentacija Strategije odrzivog upravljanja plažama u Crnoj Gori. Moderator panela bi je Dragoljub Marković, pomoćnik direktora i rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Nakon prezentacije panelista organizovano je učešće u diskusiji na temu upravljanja kupalištima.