Performansom protiv trgovine ljudima

Omladina OO Crvenog krsta Tivat je juče na šetalištu Pine obilježila 18. oktobar, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Oni su izveli performans sa ciljem da javnosti skrenu pažnju na rizike koje trgovina ljudskim bićima nosi, uz poruku da ljudi nisu za prodaju i nemaju cijenu. Aktivisti Crvenog krsta su takodje prolaznicima dijelili edukativni materijal o prevenciji trgovine ljudima , načinu prepoznavanja i prijavljivanja takvih radnji, kao i o zaštiti od trafikinga.

Evropska komisija je 2007. godine proglasila 18.oktobar za Dan borbe protiv trgovine ljudima. Od tada se u svim zemljama članicama organizuju aktivnosti na nacionalnom nivou koje imaju za cilj skretanje pažnje javnosti na opasnosti i posljedice trgovine ljudima. Trgovina ljudima je vrlo stara pojava. Njeni počeci sežu još u antičko doba, a postojala je i u srednjem vijeku. U 19. vijeku o ovoj pojavi počinje ozbiljnije da se govori.Trgovina ljudima je ozbiljan društveni problem, zločin protiv čovječnosti i teška povreda ljudskih prava. Aktivnosti kojima se ovaj dan obilježava imaju veliki preventivni značaj jer podižu svijest javnosti o ovom fenomenu koji predstavlja problem enormnih razmjera i jedan je od najtežih oblika kršenja ljudskih prava.