Peticija za očuvanje krstionice

Vjernici koji brane krstionicu na Miholjskoj Prevlaci pokrenuli su inicijativu za potpisivanje peticije kojom traže obnovu manastira i očuvanje krstionice. Peticija će uskoro moći da se potpiše u svim gradovima Boke – Tivtu, Kotoru, Herceg Novom i Budvi, a cilj inicijative je dobijanje građevinske dozvole za obnovu koju Mitropolija crnogorsko primorska čeka još od 2012. godine.

„Na 800- tu godišnjicu osnivanja Zetske episkopije, vjerni narod Boke zahtijeva obnovu manastira Svetog Arhangela Mihaila na Miholjskoj Prevlaci. Evropska povelja o ljudskim pravima i slobodama, kao i svi domaći pravni akti garantuju građanima pravo na slobodu ispovijedanja vjere na njihovom istorijskom-kultnom mjestu“, ističe se u tekstu peticije koja će se potpisivati u Boki.

Podrška vjernicima stiže sa svih strana, a okupljanjima prisustvuju i rimokatolici. Podršku zahtjevima vjernika dali su i čelnici organizacionog odbora građanskih protesta „97.000 – Odupri se“, Mirsad Kurgaš i Demir Hodžić.

Pravni zastupnik Mitropolije crnogorsko-primorske manastira Svetog Arhangela Mihaila na Prevlaci kod Tivta, advokat Dejan Vukšić, podnio je kotorskom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv N. N. lica iz Uprave policije, a u vezi sa akcijom službenika te institucije na Miholjskoj prevlaci. Vukšić je prijave protiv N. N. lica u policiji podnio zbog nesavesnog rada u službi. U obrazloženju prijave se navodi da je postupanje policije, kojim se iz nepoznatih razloga izvršila opsada crkvenog imanja, sadrži elemente krivičnog dela. On je naglasio da je bila reč o prvom, a ne eventualnom ponovljenom pokušaju ranije ometanog izvršenja, što bi opravdavalo asistenciju policije. Advokat kaže da do eventualnog ometanja izvršenja moglo doći tek kada bi se građevinski inspekor pojavio u zakazano vreme, a ne pet časova ranije kada je policija bez građevinskog inspektora, pokušala da zauzme krstionicu. Vukšić konstatuje da su postupcima policije povrijeđena prava građanima koji su prisustvovali vjerskom obredu. Sa predstavkom o navodnom nezakonitom postupanju organa reda, advokat Mitropolije obratio se i Savjetu za građansku kontrolu rada policije.