Planirano proširenje azila u Kavču

Skolinište za zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa u Kavču projektovano je za najviše stotinu pedeset mjesta, a broj životinja smještenih u ovom prostoru vrlo često je i stotinu više od predviđenog pa je proširenje kapaciteta neophodno“ – kazala je referentkinja u kotorskom Komunalnom preduzeću Sanja Marović najavljujući tu investicionu aktivnost.

„Glavni projekat za neophodno proširenje kapaciteta i uslova boravka u azilu je završen, a sredstva iz budžeta u iznosima od po 40 hiljada eura obezbijediće opštine Kotor i Tivat. Nakon uskoro sprovedene tenderske procedure i odabira izvođaća počeće se sa radovima“ – kaže Marović.
Sklonište koje je napravljeno kao rezultat zajedničkog projekta tivatske i kotorske opštine, ispunjava sve potrebne uslove koje nalaže Veterinarska uprava Crne Gore.

„Životinje borave u objektima od osam boksova od po 22,5 metra kvadratna i isto toliko boksova površine od po 13,5 metara kvadratnih što sa pomoćnim prostorijama čini kvadraturu od 348 metara kvadratnih. Tu je i karantinski dio sa 20 kućica za prijem i dvorište za istrčavanje pasa. Zbog znatno većeg broja životinja od predviđenog, troškovi hrane i drugih elemenata za rad azila itekako su uvećani, a drastično je i smanjen komfor za životinje“ – rekla je Marović.

Ona navodi da raspolažu i sa potrebnom opremom za hvatanjem pasa i specijalnim vozilom, ali i da je neophodno konstantno raditi na osavremenjavanju opreme koja će doprinijeti efikasnijem radu. “ Životinje se redovno hrane po prepurukama veterinara sa kojim Komunalno preduzeće ima godišnji ugovor, a koji obavezuje potpuni tretman životinja. Pregledi se obavljaju u redovnim terminima, a po potrebi i vanredno“ – kaže Marović navodeći da je tokom prošle godine povećan broj udomljenih pasa.

Služba za hvatanje pasa, ističe Marović, reaguje na svaki poziv građana. Kontakt telefoni su 032 325 677 (radnim danima) i 067 311 229.

Ona je rekla da je u planu i „Dan otvorenih vrata“.
„Ideja je da sa školama, vrtićima i građanima dogovorimo organizovanu posjetu azilu gdje će se djeca neposredno upoznati sa načinom rada i uslovima boravka ovih životinja. O inicijativi ćemo uskoro upoznati uprave škola i vrtića“.

Azil u Kavču izgrađen je 2010. godine.

Izvor: Radio Kotor