kostici 5

Predstavljen Nacrt UP „Kostići“

Samo dva građanina prisustvovali su danas poslije podne prezentaciji Nacrta UP „Kostići“.

Ispred Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Vesna Nikolić je naglasila da se radi o ambijetalnoj cjelini i podsjetila da je izrada projekta počela tek u novembru 2012. Godine. Pošto je dugo trajala izrada katastarsko – geodetskih podloga na kojima obrađivač radi planski dokument uslovi za rad su se stvorili tek u maju 2013 godine.
Obrađivač je od Opštine preuzeo i plan izrađen prije skoro 30 godina – „Urbanistički projekat oživljavanja seoskih naselja tivatskog zaliva“ . Taj dokument iz 1987 godine SO nikada nije usvojila ali je obrađivaču poslužio kao dobra osnova za izradu UP „Kostići“.
Naselje Kostići predstavlja jednu od 13 ambijentalnih cjelina opštine Tivat. Čine ga grupacije tradicionalnih elemenata krtoljske arhitekture koja se prepoznaje u visokim ogradnim zidovima okućnica i formiranim brastveničkim nizovima sa zajedničkim prostorom za okupljanje- gumnom.kostici 1
Obrađivač UP „Kostići“ je kotorski „MonteCEP“ pa je njegov odgovorni planer arhitekta, Zorana Milošević, predstavila i pojasnila šta je predviđeno projektom čiji je jedan od ciljeva da se istakne vrijednost i značaj tradicionalne arhitekture. Plan takođe ima intenciju vraćanja stanovništva i zadržavanje namjene stanovanja a samo u manjem dijelu mješovite namjene uz dodatnu djelatnost turističke valorizacije u smislu smještajnih kapaciteta.
Prema postojećoj planskoj dokumentaciji, PUP opštine Tivat UP „Kostići“ obuhvata prostor nešto manji od jednog hektara. Kako je cjelina obrasla zelenilom, ne dozvoljava dobru identifikaciju pa dati neki specifični uslovi za njenu obnovu, rekla je arhitekta Zorana Milošević.
Na osnovu karakteristika naselja Kostići, 75% fizičkih struktura je planirano za rekonstrukciju a 12 % za izgradnju. Atraktivnost prostora bi trebalo da se zasniva na jedinstvenoj ponudi koja prezentuje savremena rješenja tradicionalnih zdanja ambijentalne cjeline.
Javna rasprava traje do 7.jula do kada je rok dostavljanja primjedbi, sugestija i mišljenja, u pisanoj formi.