Počela isplata materijalnih davanja

Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite počinje danas, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 461.267, za korisnike materijalnog obezbjeđenja  845.272 a  za korisnike dodatka za djecu  373. 336 eura. Za pravo na dodatak za njegu i pomoć opredjeljeno je 1.235.095 a za pravo na ličnu invalidninu 479.873 eura. Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine je 464.261 eura. Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama izdvojeno je 37.271 za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo 1.517.429,47 eura.

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore je 595.049 eura. Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece opredjeljeno je 153.389 a za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom 269.102 eura. Za potrebe lica smještenih u azilu izdvojeno je 66,68 eura