Počela isplata socijalnih naknada

Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite počela je danas, saopštilo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je gotovo pola miliona eura, a za troškove sahrane korisnika boračko-invalidske zaštite 4.602 eura.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno je oko 925.000 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 387.612 eura.

„Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.001.312,29 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 448.097,07 eura. Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 419.296,98 eura. Za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 1.216.833,96 eura“, navode, između ostalog, iz ministarstva.