Počela da radi čuvarska služba u Velikom gradskom parku

U Velikom gradskom parku ovog mjeseca počela je da radi čuvarska služba, koju zajedno sa Komunalnim, koje upravlja parkom organizuje Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost. U te svrhe u budžetu opštine na godišnjem nivou opredjljeno je 20 hiljada eura jer je to neophodno za održavanje parka. Ulaganja Komunalnog u park su značajno umanjena, posebno kada je u pitanju fontana i parkovski mobilijar pa je parku bio nophodan čuvar. „Napravljena je stražarska kućica koja se nalazi preko puta spomenika Spasiću i Mašeri, a za taj posao angažovana su tri radnika čije je radno vrijeme od 18 sati naveče do 6 sati ujutru“, kazao je direktor Komunalnog, Vlado Đukić istakavši da će se u narednom periodu osposobiti i fontana kod spomenika. Ranije su bilježene česte krađe pumpi koje su vandali i lomili tako da najčešće fontana nije ni bila u funkciji.

Riješen je i problem rasvjete u parku koja nije radila zbog kvara na linijui od Doma zdravlja. Inače i u tom segmentu iz resornog sekretarijata su najavili aktivnosti.

U toku je i izrada projekta za rekosntrukciju i izgardnju rasvjete u parku. Za taj posao angažovana je kotorska firma „E projekt“ sa kojom je Opština potpisala ugovor u vrijednosti od 2 980 eura. „S oburom da se radi o zaštićenom prirodnom dobru kroz projekat je osmišljeno da se uradi i idejno rješenje načina osvjetljavanja spomenika i pojedinih znamenitih objekata kao i sam izgled svjetiljki koje će koristiti. Rješenje je prezentovano i Odboru za Veliki gradski park kako bi u komunakiciji sa članovima došli do najboljeg rješenja.

Da bi realizovali taj posao u Sekretarijatu se nadaju da će projekat biti konkurenat kod EU fondova. Cilj je ušteda energije zamjenom fluroscentnih svjetiljski LED rasvjetom koja će obuhavtiti i one dijelove parka koji do sada nisu bili pokriveni rasvjetom.

Očekuje se da projekat bude realizovan naredne godine.

Ovih dana završava se i rekonstrukcija kapele. U taj posao uložilo je oko 3 000 eura, a obavljeno je krečenje, popravljen krov i osposobljena kuhinja koja do sada nije bila u funkciji. Nabavljeni su i jastuci za klupe i etisoni za podove u sva tri prostora. Sanirana su tri sanitarna čvora, a zbog zahtjeva građana ispred kapele će biti postavljena česma, naveo je Đukić istakavši da su ove godine kupili mašinu za čišćenje kamena zašto su prethodnih godina izdvajali značajna sredstva.

Iz Komunalnog su najavili i uređenje gradske tržnice do kraja ove godine. Predviđena je rekonstrukcija klimatizacije koja je i najveći problem. Iskoristiće, kaže Đukić slična iskustva partnera iz Rijeke i Splita i nadaju se da će to riješiti sa malim finansijskim sredstvima. Uz čišćenje prostora predviđena je i rekontrukcija sanitarnog čvora.

Nesulovna tržnica jedan je od razloga manjeg broja zakupljenih stolova u prostoru zelene pijace, u odnosu na početak rada tržnice, ističu iz Komunalnog.

Pored redovnog održavanja čistoće grada, trenutno je u toku čišćenje odvodnih i bujičnih kanala kako bi u potpunosti bili spremni za kišnu sezonu.

Količine komunalnog otpada, koje se odvoze ovih dana iz Tivta, povećane su u odnosu na isti period prošle godine. Prošlog ljeta na denvnom nivu te količine su se kretale oko 47, a trenutne prelaze 50 tona, naveo je Đukić ističući da su uz pomoć Komunalne policije prevazišli problem parkiranja vozila kod posuda za odlaganje otpada, a odvoz smeća sa područjja grada organizovan je u dvije smjene do 15.septembra, a dva puta dnevno se otpad vozi i na barsku deponiju „Možura“.

Kamioni za odvoz stari su od 8 -11 godina pa su iz Komunalnog, kaže direktor, u pregovorima sa Opštinom da se do naredne sezone nabavi jedan novi kamion kako bi se u potpunosti odgovorilo potrebama sezone. Za naredno ljeto planiraju i niz drugih aktivnosti vezano za higijenu grada, koje će finansirati iz sopstvenih sredstava.

U Komunalnom su zadovoljni i naplatom usluga jer su Tivćani poznati kao redovne platiše. Naplata kod građana je skoro 90 posto, a kod pravnih lica kreće se 81- 85 posto.Manjih problema imaju kod naplate od vikendaša koji tokom godine borave u Tivtu uglavnmom tokom ljeta i ona se u sezoni kreće oko 70 posto. Đukić je kazao da će tražiti optimalno rješenje jer vlasnici ne borave cijelu godinu u Tivtu, da plaćaju možda tri ili četiri mjeseca godišnje.