Počelo 3D geofizičko istraživanje podmorja

Nakon uspješno završenog testiranja i kalibracije opreme, počelo je 3D geofizičko istraživanje crnogorskog podmorja na blokovima 30 i 26, koje vrši norveška kompanija PGS za potrebe koncesionara Energean, saopšteno je iz Uprave za ugljovodonike.

Planirano je da geofizičko istraživanje traje osam dana rada, ukoliko sve bude po planu i vremenski uslovi to dozvole.

Od 7. do 9. novembra brod Ramform Titan je pripremao aktivnosti za prikupljanje podataka.

“Priprema je obuhvatala spuštanje u vodu 14 strimera dužine po 6.5 kilometara i prateće opreme, neophodne da bi se dobio reflektovani signal od različitih geoloških slojeva u podmorju. Nakon toga, izvršena je kalibracija i finalno testiranje opreme kao uvod u početak 3D geofizičkog snimanja”, navodi se u saopštenju.

Kako podsjećaju istraživački brod Ramform Titan je uplovio u crnogorske vode 6. februara 2019. godine u 7:00. Taj brod za prikupljanje podataka prate dva broda za podršku- Sanco Sea i Thor Freya.

“Sve mjere zaštite životne sredine i monitoringa parametara životne sredine sprovode se u skladu sa smjernicama iz Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ovih aktivnosti, koji je usvojen od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine”, saopšteno je iz Uprava za ugljovodonike.

Monitoring nultog stanja parametara životne sredine, koji uključuje stanje i kretanje morskih sisara i reptila kao i istraživanje ribljeg ulova, obavljeno je prije početka istražnih aktivnosti.

Kako je saopšteno iz Uprave za ugljovodonike ista ispitivanja biće sprovedena i naredne godine u isto vrijeme kako bi se rezultati mogli uporediti.

Na Ramform Titan-u se nalazi službenik za kontrolu stanja životne sredine i komunikacije (Environmental Control and Communication Officer- ECCO) kako bi se osiguralo poštovanje propisa i uslova definisanih odobrenim Elaboratom.

“Takođe, na brodu za 3D geofizičko snimanje nalaze se i četiri specijalno obučena i licencirana posmatrači morskih sisara i kornjača, kao i dva operatera koji vrše posmatranje putem najsavremenije opreme za pasivni akustički monitoring. Na brodovima za podršku su prisutna i dva službenika za komunikaciju sa ribarima. Geofizička istraživanja prate i predstavici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju i Uprave za ugljovodonike koji se nalaze na istraživačkom brodu”, navodi se u saopštenju.