Počinilac kažnjen sa 500 eura, „gulet“ ostaje nasukan

Trgovac sekundarnih sirovina romske nacionalnosti koji je 19.juna pokušao da siječe dotrajali jedrenjak tipa „gulet“ koji se nakon toga odvezao i nasukao u plićini kod Ostrva cvijeća, pomorske vlasti kaznile su sa svega 500 eura. 22 metra dugačko plovila i dalje je nasukano u neposrednoj blizini Ostrva cvijeća i plaže Kalardovo i tamo će biti do 15. avgusta, do kada je inspekcija služba Lučke kapetanije Kotor, naložila počiniocu da ukloni plovilo. Ukoliko to ne uradi, država će o njegovom trošku ukloniti potonulu olupinu koja je usred turističke sezone nasukana u zalivu.

Željko Lompar, inspektor bezbjednosti plovidbe Lučke kapetanije priznaje da je kazna „smiješna“ ali da je posljedica činjenice da trgovac nije ni vlasnik ni zakupac „guleta“. „Djelo je kvalifikovano kao ugrožavanje sigurnosti plovidbe nasukivanjem. Počinilac još uvijek nije ni uplatio ni ovako malu kaznu“, ističe Lompar koji je prethodno najavljivao kaznu i do 1.700 eura.

On je rekao da je Lučka kapetanija Morskom dobru ponudila dvije varijante izmještanja brodske olupine iz plićine kod Ostrva cvijeća. Prva predviđa rezanje broda na licu mjesta. Zanimljivo je da bi taj posao obavila ekipa počinioca koji je za to kažnjen jer je prethodno rezanje obavio nelegalno. Mjesto bi bilo obezbjeđeno plutajućom branom i upijačima kako se u more ne bi izlile zauljene tečnosti. Prema drugoj varijanti, olupina „guleta“ bi bila odvučena na bezbjednu lokaciju na dnu mora, gdje bi prema ustaljenoj praksi predstavljala ribarsku postu. Lompar tvrdi da će bilo koja varijanta bude izabrana, taj posao biti obavljen u najskorije vrijeme, jer nasukan brod iako se ne nalazi na plovnom putu predstavlja potencijalnu opasnost za plovne objekte.

U bilo kojoj varijanti lučke vlasti moraju da naprave dogovor o načinu izmještanja i eventualnoj lokaciji na morskom dnu na kojoj bi olupina bila odložena sa Morskim dobrom i Institutom za biologiju mora u Kotoru.

U Morskom dobru najavljuju sastanak tim povodom, jer je ovaj incident nespojiv sa turizmom i turističkom sezonom.

Stari jedrenjak tipa „gulet“ čije su nelegalno rezanje u djelove u uvali Bonići spriječili mještani, pod nerazjašnjenjim okolnostima otplutao je i nasukao se u blizini Ostrva cvijeća. Pripadnici Uprave pomorske sigurnosti i Odreda za spašavanje Mornarice VCG sa specijalnim plovilom EKO-1 su plutajućom branom i upijačima spriječili širenje mrlje od nafte i ulja iz broda u moru.