Počinje izgradnja Lungo mare u Krašićima

Izgradnja prve faze „Lungo Mare“ u Krašićima počeće u ponedjeljak, 5.   novembra. Izvođač, kompanija „Artek“ doo dužan je da završi radove u   roku od godinu- saopštili su iz opštine Tivat. Riječ je o prvoj fazi izgradnje lungo mare staze u dužini od 400  metara od kraja Krašića na dijelu prema Petrovićima, istočno prema centru tog poznatog vikendaškog naselja na obali poluostrav Luštica u Tivatskom zalivu.

Investiciju vrijednu 800 hiljada eura koja bi trebalo da postepeno riješi problem nelegalne uzurpacije i betonizacije obale u Krašićima,  zajedno realizuju Opština Tivat i JP „Morsko dobro“. Opština Tivat je do sada eksproprisala zemljište, uradila projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu, sprovela tendersku proceduru i izabrala izvođača radova i nadzor.

Izgradnjom Lungo Mare Krašići I, omogućiće se nesmetano kretanje turista i pješaka obalnim područjem Krašića. „Projekat Lungo Mare Krašići je samo dio ambiciozne zamisli da obalnim šetalištem duž čitave obale Tivta i Boke stvorimo pješačku komunikaciju duž čitave rivijere i na taj način omogućimo da u blagodeti mora uživaju ne samo oni koji žive u prvoj liniji nego i svi građani i turisti koji dolaze u naš grad i zaliv. Time ćemo pospješiti privredne aktivnosti, poboljšati kvalitet života građanja te podići atraktivnost destinacije“, saopštio je mendžer Opštine Tivat Marko Petričević.

Na mnogim dijelovima obale građani i turisti već uživaju u ostalim aktivnostima na moru i uz more. Na žalost  na dijelu obale od Petrovića do Solila, a posebno na dijelu u dužini od 400 metara u Krašićima to donedavno nije bilo moguće zbog grube uzurpacije opštinske i državne zemlje u zoni morskog dobra.

„Neodgovorni pojedinci su parternim uređenjem na opštinskoj i državnoj zemlji sebi obezbjedili dodatni komfor a na račun svih građana. Bazenima, ogradama, roštoljima, pergolama, pižulima „pojeli“ su trasu šetališta Lungo Mare u dijelu zahvata državne studije lokacije za koju postoji revidovani glavni projekat za izgradnju šetališta“, naveo je Petričević.

Za navedeno područje bio je potpisan ugovor  sa izvođačem i nadzorom kao i izdata građevinska dozvola za izvođenje radova. „Zbog situacije na terenu do sada nismo bili u mogućnosti da izvođača uvedemo u posao. No donošenjem rešenja o rušenju koje je donio Direktorat za inpekcijske poslove i licenciranje – Direkcija zainspekcijski nadzor za južni region, te rješenjem o odbijanju žalbi u

drugostepenom postupku stvorili su se uslovi za početak radova. U međuvremenu je sa izvođačem radova potpisan aneks po kojem radovi  počinju petog novembra“, dodao je Petričević.

Opština Tivat izražava zahvalnost građanima Krašića na dosadašnjem strpljenju. „Pozivamo ih na dodatno razumijevanje u toku zahtjevnih radova koji   predstoje na trasi šetališta u narednom periodu“, istakao je Petričević.